5× буфер за нанасяне на проби за SDS-PAGE електрофореза

Каталожен номер: MB11701
Описание
5× SDS-PAGE Sample Loading Buffer е удобен и готов за употреба буфер за нанасяне на проби за SDS-полиакриламидна гел електрофореза (SDS-PAGE). Създаден като 5× сток разтвор, той позволява провеждане на елетрофореза с използването на по-широк диапазон от обеми на протеинови проби. Буферът съдържа багрилото бромофенол блу за маркиране на фронта на гела, както и β-меркаптоетанол.
Протокол
1. Смесете една част 5× SDS-PAGE Sample Loading Buffer с четири части от протеиновата проба (пр. 5 µL 5× SDS-PAGE буфер за нанасяне + 20 µL протеинова проба).
2. Загрейте пробата за 3-5 минути.
3. Центрофугирайте и охладете до стайна температура.
4. Нанесете пробата на гела и направете електрофорезата.
5. Спрете елекрофорезата, когато синьото багрило наближи края на гела.
6. Махнете гела от електрофоретичния апарат. Измийте, фиксирайте и оцветете гела, съгласно обичайните процедури. За да пренесете белтъците и багрилото за проследяване на нитроцелулозна мембрана, еквилибрирайте гела в трансферен буфер и продължете по обичайните методи.
Условия за съхранение: Буферът за нанасяне 5× SDS-PAGE Sample Loading Buffer може да се съхранява на стайна температутра или на 4 °C до 12 месеца. За по-дълъг период съхранявайте на -20°C.
Условия за транспортиране: на стайна тепература
Срок на годност: 3 години
Контрол на качеството:
Функционален тест
За проверка на вискозността и вида на багрилото, 1 част буфер 5× SDS-PAGE Sample Loading Buffer и 4 части протеинова проба се нанасят на Tris-глицин SDS-PAGE.

Разфасовка: 5 × 1mL