384 ямкови бели плаки за PCR в реално време, Brand

  • равномерно оцветяване с титаниев диоксид;
  • гладка вътрешна повърхност на ямките;
  • бели;
  • от ПП;
  • подходящи за qPCR.