100 mM набор от ултрачисти дНТФ (дАТФ, д ЦТФ, дГТФ, д ТТФ)

Този продукт се състои от четири отделни водни разтвора разтвора (pH 8.5) на ултрачисти дАТФ, д ЦТФ, дГТФ и д ТТФ.

Описание:

 • дАТФ
  2’-дезоксиаденозин 5’-трифосфат, натриева сол
  молекулна формула: C10H13N5O12P3 (анион)
  молекулна маса: 488.16 (анион)
 • дЦТФ
  2’-дезоксицитидин-5’-трифосфат, натриева сол
  молекулна формула: C9H13N3O13P3 (анион)
  молекулна маса: 464.13 (анион)
 • дГТФ
  2’-дезоксигуанозин-5’-трифосфат, натриева сол
  молекулна формула: C10H13N5O13P3 (анион)
  молекулна маса: 504.16 (анион)
 • дТТФ
  2’-дезокситимидин-5’-трифосфат, натриева сол
  молекулна формула: C10H14N2O14P3 (анион)
  молекулна маса: 479.14 (анион)

Концентрация: 100 mM

Условия за съхранение:  -20°C

Качествен контрол:
– верифицирани в PCR реакции, мутагенезис, RT-PCR, обратна транскрипция;
– без бактериални и човешки ДНК-и;
– без РНази, ДНази, протеази, фосфати.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Кат. №

  Опаковка

  100 mM набор от ултрачисти дНТФ

  E0502-01

  4 x 200 мкл

  4 х 100 mM набор от ултрачисти дНТФ

  E0502-02

  4 x 1 мл

 • Производител:

  EURx, Полша