Центрофужни бутилки модел 3120, PP-кополимер, различни обеми

  • PP-кополимер с PP винтова капачка;
  • автоклавируеми.

Допълнителни документи и информация за поръчка

Каталожна информация:

 

Модел Обем, мл

Диам, мм

Височина, мм

Макс.
rcf

Кол./оп.

Cat. No.

3120

250

61.8

127.7

13200

1

9.315 716

3120

500

69.5

170.2

13700

1

9.315 717

3120

500

73.8

169.8

4800

1

9.315 720

3120

1000

97.5

184.5

7100

1

9.315 718

3120

1000

97.7

179.0

7100

1

9.315 719