• с висока активност за разграждане на естествени целулози;
 • за получаване на протопласти и разтворени клетъчни стени от широк набор растения;
 • разтворима във вода;
 • Оптимални за активността ѝ рН стойности: 4.0-5.0;
 • Оптимални за активността ѝ температури: 50-60°C.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Описание

  Кол./оп.

  Кат. №

  Целулаза Onozuka RS от Trichoderma viride

  5 г

  MB04702

 • Производител:Nzytech, Португалия