• При необходимост от висока производителност;
 • доставя се с гребени за 28 проби, съвместими с многоканална пипета;
 • едновременен скрийнинг на всички проби от една 96-ямкова плака/блок;
 • може да се използват гребени с 56 старта;
 • с рециркулация на буфера, като портовете за рециркулация са стандартно включени;

Размер на гела: 26х 32 см, 26 х 24 см, 26 х 16 см;
Максимален брой проби:
                         26 х 32 см: 672
                         26 х 24 см: 504
                         26 х 16 см: 336
Размер (Ш х Д х В): 28 х 50 х 9 см;
Обем на буфера: 1400мл;
Дебелина на гребените: 0,75, 1, 1.5, 2 мм;
Брой на пробите: 28MC, 56MC;
МС – съвместимост с многоканална пипета.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Каталожен №

  Хоризонтална електрофореза MultiSUB screen

  УВ прозрачна ладия 26 х 32см, 6 гребена х 32 старта, водачи за нанасяне на проби и флекси кастер

  MSSCREEN32

  Хоризонтална електрофореза MultiSUB screen

  УВ прозрачна ладия 26 х 24см, 6 гребена х 32 старта, водачи за нанасяне на проби и флекси кастер

  MSSCREEN24

  Хоризонтална електрофореза MultiSUB screen

  УВ прозрачна ладия 26 х 16 см, 6 гребена х 32 старта, водачи за нанасяне на проби и флекси кастер

  MSSCREEN16

  Хоризонтална електрофореза MultiSUB screen

  УВ прозрачна ладия 20х10см и 20 x 20 см, 6 гребена х 32 старта, водачи за нанасяне на проби и флекси кастер

  MSSCREENTRIO

  УВ прозрачна 26 х 32 см

  MS26-UV32

  УВ прозрачна 26 х 24 см

  MS26UV24

  УВ прозрачна 26 х 16 см

  MS26-UV16

  Положителен електрод

  MS20-PE

  Отрицателен електрод

  MS20-NE

  Уплътнители за ладия за изливане на гел

  MS20-UVDAM

  Флекси система за изливане на гелове до 32 см

  MS26-FC

  Адхезивни водачи за нанасяне на проби

  MS20-LG

  Платформа за визуализиране

  MS20-WP

  Охладител и платформа

  MSMAXICP

  Блокчета (2бр.) за пестене на буфер, спестяват 625 мл буфер

  MSMAXIBSB

  УВ прозрачна шпатула 26 см

  MS20-UVS

  Гребени

  Дебелина

  Брой стартове

  Каталожен 

  Гребени

  Дебелина

  Брой стартове

  Каталожен 

  Съвместим с мултиканална пипета, обем на пробата 25 мкл

  0,75 мм

  28

  MS26-28MC-0.75

  Съвместим с мултиканална пипета, обем на пробата 51 мкл

  1,5 мм

  28

  MS26-28MC-1.5

  Съвместим с мултиканална пипета, обем на пробата 10 мкл

  56

  MS26-56MC-0.75

  Съвместим с мултиканална пипета, обем на пробата 20 мкл

  56

  MS26-56MC-1.5

  Съвместим с мултиканална пипета, обем на пробата 34 мкл

  1 мм

  28

  MS26-28MC-1

  Съвместим с мултиканална пипета, обем на пробата 68 мкл

  2 мм

  28

  MS26-28MC-2

  Съвместим с мултиканална пипета, обем на пробата 14 мкл

  56

  MS26-56MC-1

  Съвместим с мултиканална пипета, обем на пробата 27 мкл

  56

  MS26-56MC-2

 • Производител:Cleaver Scientific, Великобритания