изключително термостабилна ДНК полимераза за ефективен високоточностен PCR на геномни прицелни обекти до 12 к.б. и епизомални цели до 20 к.б.

Описание:

 • съдържа ДНК полимераза, продукт на генно
 • Ултрачист рекомбинантен ензим;
 • Полимеразата катализира полимеризацията на нуклеотиди в дуплексна ДНК в 5’ -> 3’ посока в присъствието на магнезиеви йони;
 • Има 3´->5´ коректорска функция, водеща до 10 пъти по-висока PCR точност от възможната с Так ДНК полимераза;
 • Генерира тъпи краища;
 • Повишената процесивност позволява по-кратки времена за удължаване;
 • Поради генетичните модификации в полимеразата оптималните реакционни условия (особено температурата на сдвояване на праймерите към матричната ДНК) се различават значително от стандартните протоколи за PCR;
 • Препоръчва се за общ PCR, високоточностен PCRPCR на ГЦ-богати райони или проблематични вторични структури и клониране на PCR-продукти с тъпи краища.

Дефиниция за единица: една единица е количеството ензим, необходимо да катализира включването на 10 наномола дНТФ-и в киселиннонеразтворим материал за 30 минути при 74°C. Реакционните условия са: 50 mM Tris-HCl (pH 9.0 при 25°C), 50 mM NaCl, 5 mM MgCl2, 200 μM от всеки вид дНТФ (дАТФ, дЦТФ, дГТФ, дТТФ; микс от небелязан и [³H]белязан дТТФ, 10 μg активирана ДНК от телешки тимус и 0.1 mg/ml серумен говежди албумин в краен обем от 50 μl.
Условия за съхранение:  -20°C
Буфер за съхранение (Storage Buffer): 20 mM Tris-HCl (pH 8.0 при 22°C), 0.5%TweenTM20, 0.5% ипегал CA-630, 100 mM KCl, 0.1 mM ЕДТА, 1 mM дитиотреитол, 50% глицерол и стабилизатори.
10 x Реакционен буфер: 10 x хибриден буфер: съдържа 15 мМ MgSO4.

Качествен контрол:  всеки препарат се тества за ендонуклеази, 3′-екзонуклеази и неспецифични едно- и двуверижни ДНазни активности. Типичните препарати са с по-висока чистота от 95% по тестове с SDS-полиакриламидни гелове.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Кат. №

  Опаковка

  Кат. № на кита *

  Хибридна ДНК полимераза 2.0u/μl

  E2950-01

  100 U

  EK2950-01

  Хибридна ДНК полимераза 2.0u/μl

  E2950-01

  500 U

  EK2950-02

  *китовете съдържат необходимото количество дНТФ-и.

 • Производител:EURx, Полша