Фотометър за микротитрационни плаки HiPo MPP-96 за ELISA и микробиологични тестове

 • компактен апарат за работа в 96-ямков формат;
 • контрол над апарата и получаване на резултатите чрез компютър;
 • доставя се със специализиран софтуер QuantAssay;
 • могат да се поставят по поръчка до 4 филтъра с потребителски характеристики.

Основни характеристики QuantAssay софтуера:

 • подходящ за ELISA анализи с всякаква трудност;
 • мултиплексен анализ за до 7 теста на плака;
 • качествен анализ с до 8 контроли;
 • количествен анализ с до 20 стандарта;
 • функция BestFit за селекция на най-добрата калибрационна крива;
 • запазване, зареждане и експортиране на резултатите;
 • генериране на визуален доклад.

Точност при 450 / 492 nm

 • 0.000 – 2.000 OD ≤ (0.5 % ± 0.010 OD) типично
 • 2.000 – 3.000 OD ≤ (1 % ± 0.010 OD) типично

Прецизност / Възпроизводимост при 450 / 492 nm

 • 0.000 – 2.000 OD ≤ (0.5 % ± 0.005 OD)
 • 2.000 – 3.000 OD ≤ (1.0 % ± 0.005 OD)

Технически спецификации

 • Режим на детекция: абсорбция;
 • Източник на светлина: LED, автокалибрируем;
 • Фотодетектор: силиконов фотодиод;
 • Тип на плаката: 96-ямкови микротитрационни плаки (включително стрип-ямка плаки);
 • Скорост на отчитане: 5-8 s на дължина на вълна;
 • Измервателни режими: Endpoint, кинетичен и измерване на множество белези;
 • Измервателни канали: 8;
 • Референтен канал: 1;
 • Измервателен диапазаон: 0 – 4.3 OD;
 • Резолюция: 0.001 OD;
 • Дължини на вълните: 400 – 700 nm;
 • Селекция на дължината на вълната: до 8* филтъра на колело, стандартни филтри 405, 450, 492 и 620 nm;
 • Разбъркване: 4 амплитуди, 4 скорости;
 • Софтуер: QuantAssay;
 • Системни изисквания към компютър: Intel/AMD Processor, 1 GB RAM, Windows Vista/7/8, USB;
 • Тегло: 4.6 kg;
 • Размери: 140 х 300 х 130 mm;
 • Електрозахранване: Input AC 100–240 V 50/60 Hz, Output DC 12 V.

Брошура за продукта може да намерите тук.

 

Допълнителни документи и информация за поръчка

Допълнителни клипчета за работата с апарата и софтуера му може да разгледате тук и тук.