Устойчиво на ДМСО белещо се фолио

  • полиестер/алуминиев ламинат;
  • белещо се;
  • за ПП и СОС плаки;
  • приложение: съхранение на реактиви; 100% устойчивост на ДМСО при стайна температура;
  • запечатване: 2 до 3 секунди на 170 до 175оС;
  • устойчивост на запечатването: -80оС до +80оС.

Допълнителни документи и информация за поръчка

Каталожна информация:

 

Описание

Кол./оп.

Кат. №

ДМСО устойчиво фолио, на перфорирана ролка

100

9.776 010