Токоизправител omniPAC MIDI CV-300V

 • подходящо електрозахранване за електрофореза, блот и др. (за до 4 електрофоретчни клетки едновременно);
 • дизайн, позволяващ подреждане на няколко токоизправителя един над друг;
 • изключително надеждна защита;
 • автоматичен преход;
 • аларма;
 • LCD дисплей с 3 символа;
 • бутон за пауза/продължаване;
 • таймер: непрекъсната работа или до 999 минути;
 • волтаж: 2-300 В;
 • ток: 1-700 мА;
 • мощност: максимум 150 Вт.

Допълнителни документи и информация за поръчка

Допълнителна информация за изделието може да намерите тук и тук.

Производител: 

Cleaver Scientific