Термоклатачка за микроепруветки и PCR плаки TS-100

Допълнителни документи и информация за поръчка

Производител:

 

Biosan