Так полимераза за общо приложение от най-високо качество.

Стабилна термофилна ДНК полимераза, подходяща за синтез на ДНК при висока температура.

Описание:

 • Так ДНК полимеразата е термостабилен ензим с приблизителна молекулна маса от 94 кДа, който се добива от Thermus aquaticus;
 • Ултрачист рекомбинантен протеин;
 • Реплицира ДНК при 74°C и има полуживот от 40 минути при 95°C;
 • Катализира полимеризация на нуклеотиди в дуплексна ДНК в посока 5´->3´ в присъствието на магнезиеви йони;
 • Поддържа 5´->3´ екзонуклеазна активност;
 • Няма 3´->5´ екзонуклеазна активност;
 • Добавя сопълнителна А база към 3′ – края;
 • препоръчва се да се употребява на PCR и удължаване на праймери при повишени температури за получаване на разнообразни ДНК продукти с дължина до 10 kb.

Дефиниция за единица: една единица е количеството ензим, необходимо да катализира инкорпорирането на 10 наномола дНТФ-и в киселиннонеразтворим материал за 30 минути при 74°C. Реакционните условия са: 50 mM Tris-HCl (pH 9.0 при 25°C), 50 mM NaCl, 5 mM MgCl2, 200 μM от всеки вид дНТФ (дАТФ, дЦТФ, дГТФ, дТТФ; микс от небелязани и [³H]белязан дТТФ, 10 μg активирана ДНК от телешки тимус и 0.1 mg/ml серумен говежди албумин в краен обем от 50 μl.
Условия за съхранение:  -20°C
Буфер за съхранение: 20 mM Tris-HCl (pH 8.0 при 22°C), 100 mM KCl, 0.1 mM ЕДТА, 1 mM дитиотреитол, 50% глицерол и стабилизатори.
10 x Реакционен буфер:
10 x полимеразен буфер A(оптимизационен буфер без MgCl2): за оптимизиране на концентрацията на MgCl2.
10 x полимеразен буфер B(за общо приложение, до 10 kb): буферът съдържа 15 mM MgCl2 и е оптимизираз за употреба с 0.2 mM от всеки дНТФ.
10 x полимеразен буфер C(цветен): 10 x полимеразен буферB с добавени две багрила за гел и агент за нансяне. Буферът позволява директно нанасяне на PCR продуктите върху агарозен гел.
Качествен контрол:  всеки препарат се тества за ендонуклеази, 3′-екзонуклеази и неспецифични едно- и двуверижни ДНазни активности. Типичните препарати са с по-висока чистота от 95% по тестове с SDS-полиакриламидни гелове.

 

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Кат. №

  Опаковка

  Кат. № на кита *

  Taq DNA Polymerase5.0u/μl

  E2500-01

  200 U

  EK2500-01

  Taq DNA Polymerase5.0u/μl

  E2500-04

  500 U

  EK2500-04

  Taq DNA Polymerase5.0u/μl

  E2500-02

  1000 U

  EK2500-02

  Taq DNA Polymerase5.0u/μl

  E2500-03

  5000 U

  EK2500-03

  *китовете съдържат необходимото количество дНТФ-и.

 • Производител:EURx, Полша