Съпоставка между системите за хоризонтална електрофореза на Cleaver Scientific

MSMINI

MSMIDI

MSCHOICE

MSCHOICEST

MSMAXI

За бърза и изключително икономична проверка на проби, особено след рестрикционно смилане По-широкоформатна от MSMINI, но със същата дължинакоето позволява разделяне на по-голям проби при почти същата икономичност Широкоформатна система за 2-3 пъти повече проби от MSMINI и MSMIDI;

голямото разнообразие от гребени позволява голяма гъвкавост на приложенията (препаративна ЕФ, скрийнинг);

подходяща за клониране и минипреп анализ

Уширена версия на MSCHOICE, което я прави перфектна за удължени разделяния с висока резолюция на проби от 96-ямкови плаки и блокове;

може да се използва за рутинни препарационни техники.

Широкоформатна система, позволяваща използване за рутинни препарационни техники и при необходимост от висока производителност;

подходяща за RFLP анализ, southern/northern блот, ДНК библиотеки, PCR фрагментен анализ

Размери

(Ш х Д х В), см

9 х 21 х 9 12,5 х 22 х 9 17,5 х 26,5 х 9 17,5 х 41 х 9 23 х 39,5 х 9
Активен размер на гела (Ш х Д)/Съответстваща ладийка за гел 7 х 7 см/ MS7-UV7

7 x 10 см /MS7-UV10

10 х 7 см/ MS10-UV7

10 x 10 см /MS10-UV10

15 х 7 см/ MS15-UV7

15 x 10 см /MS15-UV10

15 x 15 см /MS15-UV20

15 х 20 см/ MS15-UVST20

15 x 25 см /MS15-UVST25

20 х 10 см/ MS20-UV10

20 x 15 см /MS20-UV15

20 х 20 см/ MS20-UV20

20 x 25 см /MS20-UV25

Брой проби 7 х 7 см: 1-32 a

7 x 10 см: 1-64 b

10 х 7 см: 1-50 a

10 x 10 см : 1-100 b

15 х 7 см: 1-70 a

15 x 10 см : 1-140 b

15 x 15 см: 1-210 c

15 х 20 см: 1-280 g

15 x 25 см: 1-350 i

20 х 10 см: 1-200 b

20 x 15 см: 1-350 c

20 х 20 см: 1-450 d

20 x 25 см : 1-550 e

Обем на буфера, мл 225 300 500 1000 1200
Рециркулация на буфера НЕ НЕ

Препоръчва се при високоволтови приложения или удължени времена, изисква модифициран капак с 2 порта за рециркулационния буфер, могат да се поръчат допълнително

Типични условия за провеждане на ЕФ

80В, 45-60 минути

90В, 45-60 минути

90-150В, 60-90 минути

100-150В, 60-90 минути

100-150В, 60-90 минути

Миграция на бромфенол блу ~ 4-5 см/ч при 80В ~ 4-5 см/ч при 90В ~ 4-7 см/ч при 90-150В ~ 4-6 см/ч при 100-150В ~ 4-6,5 см/ч при 100-150В
 • Забележка а – поема 1-2 гребена на гел
 • Забележка b – поема 1-4 гребена на гел
 • Забележка c – поема 1-6 гребена на гел
 • Забележка d – поема 1-9 гребена на гел
 • Забележка e – поема 1-11 гребена на гел
 • Забележка f – поема 1-12 гребена на гел
 • Забележка g – поема 1-8 гребена на гел
 • Забележка i – поема 1-10 гребена на гел

MSSCREEN

FMMS10I

MSBGEL

MSMIDI96

При необходимост от висока производителност; доставя се с гребени за 28 проби, съвместими с многоканална пипета; едновременен скрийнинг на всички проби от една 96-ямкова плака/блок; може да се използват гребени с 56 старта.

Ултракомпактна системаза рутинна молекулярно биологична работа; минималните буфер и обем осигуряват максимална скорост на процеса.

Работи с батерии, специално разработена с оглед на безопасност и ниски разходи, за обучение. 96-ямков блок-гребен; ладийка-реплика на плака/блок на PCR; пробег на пробата 1.8 см (време за ЕФ: 15-30 мин); предлага се и удължена версия с пробег на всяка проба от 3.6 см.

Размери

(Ш х Д х В), см

28 х 50 х 9 15 х 15 х 4 17 х 11 х 3,5 12,5 х 22 х 9 MIDI96

12,5 х 46,5 х 8 MIDI96ST

Активен размер на гела (Ш х Д)/Съответстваща ладийка за гел 26 х 16 см/ MS26-UV16

26 x 24 см /MS26-UV24

26 x 24 см /MS26-UV32

10 х 8 смвградена ладия х 7,5 смвградена ладия 10 х 12 см/ MS10-UV96

10 x 24 см /MS10UV96ST

Брой проби 26 х 16 см: 28-336 c

26 x 24 см:28 – 504 e

26 x 24 см: 28 – 672 f

1 – 40 a

4 – 32 a

96 проби плюс 12 или 24 ямки за маркер

Обем на буфера, мл

1400

50

50

300 (MSMIDI96)

700 (MIDI96ST)

Рециркулация на буфера

ДА, като рециркулационните портове са включени

НЕ

НЕ

НЕ

Типични условия за провеждане на ЕФ

100-150В, 90-120 минути

50В, 30-60 минути

12В, 1-2 часа

90В, 15-30 минути

Миграция на бромфенол блу ~ 4-6 см/ч при 100-150В ~ 4 см/ч при 50В ~ 1 см/ч при 12В ~ 4-5 см/ч при 90В

 

 • Забележка а – поема 1-2 гребена на гел
 •  Забележка b – поема 1-4 гребена на гел
 •  Забележка c – поема 1-6 гребена на гел
 •  Забележка d – поема 1-9 гребена на гел
 •  Забележка e – поема 1-11 гребена на гел
 •  Забележка f – поема 1-12 гребена на гел
 •  Забележка g – поема 1-7 гребена на гел
 •  Забележка h – поема 1-7 гребена на гел
 •  Забележка i – поема 1-10 гребена на гел
 • Забележка j – поема 1-7 гребена на гел

Допълнителни документи и информация за поръчка

Информация за поръчка:

 

Моля погледнете самостоятелното описание на отделните системи.

Производител:

 

Cleaver Scientific, Великобритания