Сухи хранителни среди за микробиологичен анализ за фармацевтичната индустрия

Кат. №

Продукт – хармонизирани среди по USP/JP/EP/BP

гр/л

Опаковка

Допълнителна информация

TMH 101

BUFFERED NaCl – PEPTONE SOLUTION 
течност за разреждане на проби в случай на микробиологично замърсяване

16.10

500 gm
5 kg

тук

TMH 102

SOYBEAN CASEIN DIGEST MEDIUM 
за култивиране на различни микроорганизми и тестове за стерилност на плесени и бактерии

30.00

500 gm
5 kg

тук

TMH 103

SOYBEAN CASEIN DIGEST AGAR 
за култивиране на различни микроорганизми и тестове за стерилност на плесени и бактерии

40.00

500 gm
5 kg

тук

TMH 104

SABOURAUD DEXTROSE AGAR 
за култивиране на дерматофити, други патогенни и непатогенни гъби и дрожди

65.00

500 gm
5 kg

тук

TMH 105

POTATO DEXTROSE AGAR 
за култивиране и броене на дрожди и плесени

39.00

500 gm
5 kg

тук

TMH 106

SABOURAUD DEXTROSE BROTH
за култивиране на дрожди, плесени и ацидурни микроорганизми

30.00

500 gm
5 kg

тук

TMH 107

ENTEROBACTERIA ENRICHMENT BROTH MOSSEL 
за селективно намножаване на Enterobacteriaceae

45.01

500 gm
5 kg

тук

TMH 108

Агар с кристал виолет, неутрално червено, жлъчка и глюкоза (VRBG)/VIOLET RED BILE GLUCOSE AGAR 
за детекция и броене на колиформи и Pseudomonas aeruginosa

41.53

500 gm
5 kg

тук

TMH 109

MacCONKEY BROTH 
за детекция на колиформи

35.01

500 gm
5 kg

тук

TMH 110

MacCONKEY AGAR 
за изолиране на Escherichia coli и други представители на Enterobacteriaceae

51.03

500 gm
5 kg

тук

TMH 111

RAPPAPORT VASSILIADIS SALMONELLA ENRICHMENT BROTH 
за селективно намножаване & изолиране на Salmonella

42.50

500 gm
5 kg

тук

TMH 112

XYLOSE LYSINE DEOXYCHOLATE AGAR 
за селективна диференциация на Salmonella и Shigella

55.18

500 gm
5 kg

тук

TMH 113

CETRIMIDE AGAR 
за селективно изолиране на грам(-) бактерии, Pseudomonas aeruginosa

45.30

500 gm
5 kg

тук

TMH 114

MANNITOL SALT AGAR 
за селективно изолиране и броене на Staphylococci

111.02

500 gm
5 kg

тук

TMH 115

REINFORCED CLOSTRIDIAL BROTH 
за изолиране, култивиране и броене на Clostridia, високо хранителен за Clostridium sporogenes и други анаероби

38.00

500 gm
5 kg

тук

TMH 116

COLUMBIA AGAR 
селективен и хранителен за Clostridia species

44.00

500 gm
5 kg

тук

 

Хранителни среди за фармацевтична микробиология (по USP)

Кат. №

Наименование – хармонизирани среди по USP/JP/EP/BP

гр/л

Опаковка

Допълнителна информация

TM 1729

Среда за антибиотичен анализ №1/ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 1 (SEED AGAR)
for preparation на the seed layer in antibiotic assays

30.50

100 gm
500 gm

тук

TM 1731

Среда за антибиотичен анализ №2/ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 2
for microbiological assay на antibiotics

25.50

500 gm

тук

TM 1734

Среда за антибиотичен анализ №3/ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 3
for use in antibiotic assays

17.50

100 gm
500 gm

тук

TM 1739

Среда за антибиотичен анализ №5/ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 5
for use in the potency assay на streptomycin

25.50

500 gm

тук

TM 1743

Среда за антибиотичен анализ №8/ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 8
for use in the plate assay of tetracycline и other antibiotics

25.50

500 gm

тук

TM 1751

Среда за антибиотичен анализ №11/ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 11
for use in assay на neomycin и other antibiotics

30.50

100 gm
500 gm

тук

TM 946

BISMUTH SULPHITE AGAR
за селективно изолиране на Salmonella spp., по-точно Salmonella typhi

52.32

100 gm
500 gm

тук

TM 951

BRILLIANT GREEN AGAR, MODIFIED (BRILLIANT GREEN AGAR MEDIUM)
за изолиране на Salmonellae, различни от Salmonella typhi

58.09

100 gm
500 gm

тук

TM 1665

CETRIMIDE AGAR MEDIUM
за селективно изолиране на Pseudomonas aeruginosa

45.30

500 gm

тук

TM 1526

COLUMBIA AGAR 
за детекция на Clostridium perfringens

44.00

100 gm
500 gm

тук

TM 1537

FLUID LACTOSE MEDIUM (LACTOSE BROTH) 
за детекция на колиформи

13.00

100 gm
500 gm

тук

TM 1279

PSEUDOMONAS AGAR F (FOR FLUORESCEIN)
за детекция на fluorescein production by Pseudomonas species

38.00

100 gm
500 gm

тук

TM 1280

PSEUDOMONAS AGAR P (FOR PYOCYANIN) 
за детекция на продукцията на пиоцианин/pyocyanin от Pseudomonas species

46.40

100 gm
500 gm

тук

TM 1596

RAPPAPORT VASSILIADIS SALMONELLA ENRICHMENT BROTH 
за селективно намножаване на Salmonella в силно осмотични условия и ниско pH

27.10

100 gm
500 gm

тук

TM 345

SOYA CASEIN DIGEST AGAR (TRYPTONE SOYA AGAR) 
за намножаване и изолиране на взискателни микроорганизми с или без кръв

40.00

100 gm
500 gm

тук

TM 318

THIOGLYCOLLATE MEDIUM (FLUID THIOGLYCOLLATE MEDIUM)
за тестове за стерилност на биологични продукти и за култивиране на аеробни, анаеробни и микроаеродилни организми

29.50

100 gm
500 gm

тук

TM 447

THIOGLYCOLLATE MEDIUM WITHOUT INDICATOR
за култивиране и изолиране на задължителни и факултативни аеробни, анаеробни и микроаерофилни бактерии при тестове за стерилност

30.00

500 gm

тук

TM 1627

VIOLET RED BILE AGAR W/GLUCOSE & LACTOSE
за селективно изолиране, детекция и броене на coli aerogenes грам (-) бактерии

50.63

500 gm

тук

TM 1722

VOGEL JOHNSON AGAR MEDIUM
за селективно изолиране на коагулаза положителни, манитол ферментиращи S.aureus

61.00

100 gm
500 gm

тук

TM 1790

XLD AGAR
за изолиране и идентификация на Salmonella typhi и други представители на Salmonella

54.80

100 gm
500 gm

тук