Сухи хранителни среди за микробиологичен анализ за млечни продукти

Кат. №

Продукт

гр/л

Опаковка

Допълнителна информация

TM 358

BAIRD PARKER AGAR BASE (RPF) 
за изолиране & броене на коагулаза положителен Staphylococcus sp.

56.00

100 gm
500 gm

тук

TM 307

BUFFERED PEPTONE WATER
за предварителни намножаване на injured Salmonella species и селективно изолиране

20.00

100 gm
500 gm

тук

TM 101

E.E.BROTH
за детекция и броене по MPN с предварително намножаване

87.00

100 gm
500 gm

тук

TM 118

GIOLITTI-CANTONI BROTH BASE 
for броене и детекция коагулаза положителен Staphylococci (Staphylococcus aureus) и други видове по MPN при нисък брой

55.20

500 gm

тук

TM 141

KLIGLER IRON AGAR
за детекция на условно патогенна Yersinia enterocolitica

57.50

100 gm
500 gm

тук

TM 1829

LAURYL SULPHATE TRYPTOSE BROTH, MODIFIED
за селективно набогатяване на Enterobacter sakazakii

64.60

100 gm
500 gm

тук

TM 1472

LISTERIA FRASER BROTH BASE
за детекция и изолиране на Listeria sp.

54.92

500 gm

тук

TM 1229

LISTERIA AGAR BASE, OXFORD 
за детекция и броене на Listeria monocytogenes

55.50

100 gm
500 gm

тук

TM 1634

LISTERIA CHROMOGENIC AGAR BASE 
за селективна идентификация и диференциация на Listeria monocytogenes

67.25

100 gm
500 gm

тук

TM 1226

LISTERIA AGAR BASE, PALCAM
за диференциална селекция, детекция и броене на L. monocytogenes и други Listeria spp.

69.00

100 gm
500 gm

тук

TM 1830

LYSINE DECARBOXYLASE BROTH 
за детекция на Salmonella spp.

9.00

100 gm
500 gm

тук

TM 1399

MULLER KAUFFMAN TETRATHIONATE NOVOBIOCIN BROTH BASE 
за селективно набогатяване на Salmonella sp.

89.53

500 gm

тук

TM 1038

NUTRIENT AGAR 
for cultivation на невзискателни микроорганизми

23.00

100 gm
500 gm

тук

TM 341

NUTRIENT AGAR WITH NaCl
за детекция и броене на Enterobacteriaceae

28.00

100 gm
500 gm

тук

TM 1831

RAPPAPORT SOYA BROTH
за селективно набогатяване на Salmonella sp.

33.37

100 gm
500 gm

тук

TM 1828

S.S AGAR WITH SODIUM DEOXYCHOLATE & CaCl2 
за детекция на условно патогенна Yersinia enterocolitica

76.00

100 gm
500 gm

тук

TM 544

STANDARD PLATE COUNT AGAR
за броене на микроорганизми

23.50

100 gm
500 gm

тук

TM 1339

TBX CHROMOGENIC AGAR
за броене на условна Escherichia coli

36.60

100 gm
500 gm

тук

TM 549

TRYPTONE SOYA YEAST EXTRACT BROTH
за детекция и повторно броене на Listeria monocytogenes

36.00

500 gm

тук

TM 1819

TRIPLE SUGAR IRON AGAR
за идентификация на грам (-) ентеробактерии на база на захарна ферментация & H2S продукция

64.60

100 gm
500 gm

тук

TM 1619

VIOLET RED BILE AGAR WITH LACTOSE
за детекция и броене на колиформи

41.50

500 gm

тук

TM 1621

XLD AGAR
за изолиране и детекция на Salmonella spp.

54.00

500 gm

тук

TM 1832

YEAST GLUCOSE CHLORAMPHENICOL AGAR
за изолиране, детекция и броене на дрожди и плесени

37.10

100 gm
500 gm

тук