Сухи хранителни среди за микробиологичен анализ на води (по ISO)

Кат. №

Продукт

Гр/л

Опаковка

Допълнителна информация

TM 666

ASPARAGINE PROLINE BROTH
за култивиране на Pseudomonas aeruginosa чрез мембранна филтрация

14.50

100 gm
500 gm

тук

TM 412

AZIDE DEXTROSE BROTH
детекция на фекални Streptococci

34.70

500 gm

тук

TM 358

BAIRD PARKER AGAR BASE 
за изолиране и броене на коагулаза положителни Staphylococci

63.00

100 gm
500 gm

тук

TM 036

BILE ESCULIN AGAR
за диференциално изолиране & идентификация на група D Streptococci

64.50

100 gm
500 gm

тук

TM 365

BRILLIANT GREEN BILE BROTH 2%
детекция и потвърждаване на колиформи

40.00

100 gm
500 gm

тук

TM 085

DECARBOXYLASE BROTH BASE, MOELLER (MOELLER DECARBOXYLASE BROTH BASE)
за диференциация на бактерии на база на способността им да декарбоксилират аминокиселини

10.52

100 gm
500 gm

тук

TM 1803

DIFFERENTIAL REINFORCED CLOSTRIDIAL MEDIUM 
за култивиране на Clostridium sp.

38.00

500 gm

тук

TM 417

EC BROTH 
за селективно броене на фекални и нефекални колиформи

37.00

100 gm
500 gm

тук

TM 371

EMB AGAR, LEVINE
за изолиране, броене и диференциация на членове на Enterobacteriaceae

37.50

100 gm
500 gm

тук

TM 423

FLUID TETRATHIONATE MEDIUM W/O. IODINE и BG (TETRATHIONATE BROTH BASE W/O IODINE & BG) 
за селективно изолиране на Salmonellae

46.00

100 gm

тук

TM 121

HEKTOEN ENTERIC AGAR
за диференциално & селективно изолиране на Salmonella и Shigella

76.67

100 gm
500 gm

тук

TM 757

LACTOSE BROTH (FLUID LACTOSE MEDIUM)
детекция на колиформи

13.00

100 gm
500 gm

тук

TM 150

LAURYL SULPHATE BROTH (LAURYL TRYPTOSE BROTH) 
детекция и броене на колиформи

35.60

100 gm
500 gm

тук

TM 1229

LISTERIA AGAR BASE, OXFORD
детекция и броене на Listeria monocytogenes

55.50

100 gm
500 gm

тук

TM 1472

LISTERIA BROTH BASE, FRASER
детекция и изолиране на Listeria sp.

55.50

100 gm
500 gm

тук

TM 1226

LISTERIA AGAR BASE, PALCAM
за селективно диференциално, детекция и броене на L. monocytogenes и други Listeria spp.

69.00

100 gm
500 gm

тук

TM 379

MacCONKEY AGAR (W/0.15% BILE SALTS, CV & NaCl)
за селективно изолиране и диференциация на колиформи и други ентеробактерии

51.50

100 gm
500 gm

тук

TM 529

MacCONKEY BROTH W/BCP & NaCl 
за условна идентификация на колиформи

40.00

100 gm
500 gm

тук

TM 174

M-ENDO AGAR, LES
за броене на колиформи във вода с използване на двустъпкова мембранна филтрация

51.00

500 gm

тук

TM 217

MILK AGAR (BROWN AND SCOTT, MODIFIED)
за броене на Pseudomonas aeruginosa

100.00

500 gm

тук

TM 228

MOTILITY TEST MEDIUM (EDWARDS AND EWING)
за тестване подвижността на ентеробактерии

22.00

500 gm

тук

TM 1038

NUTRIENT AGAR (pH 6.8) 
за култивиране на невзискателни микроорганизми

23.00

100 gm
500 gm

тук

TM 329

NUTRIENT BROTH (W/ 1% PEPTONE) 
за култивиране на микроорганизми

25.00

100 gm
500 gm

тук

TM 544

PLATE COUNT AGAR (STANDARD PLATE AGAR)
за броене на микроорганизми

23.50

100 gm
500 gm

тук

TM 269

R-2A AGAR 
за хетеротрофно броене на петри на третирани питейни води при дълги инкубационни периоди

18.12

100 gm
500 gm

тук

TM 294

SELENITE CYSTINE BROTH (FLUID SELENITE CYSTINE BROTH)
за изолиране на Salmonella

23.00

100 gm
500 gm

тук

TM 847

SIM MEDIUM 
за определяне на сероводородна продукция, формиране на индол и подвижност на ентеробактерии

36.23

500 gm

тук

TM 348

SIMMONS CITRATE AGAR 
за диференциация на грам (-) на база използване на цитрат

24.28

100 gm
500 gm

тук

TM 332

SOYA CASEIN DIGEST MEDIUM (TRYPTONE SOYA BROTH)
за тестове за стерилност и култивиране на взискателни и невзискателни микроорганизми

30.00

100 gm
500 gm

тук

TM 440

TERGITOL-7 AGAR BASE
за селективно изолиране и диференциация на колиформи

33.13

100 gm
500 gm

тук

TM 345

TRYPTONE SOYA AGAR
детекция и броене на Escherichia coli и колиформи

40.00

100 gm
500 gm

тук

TM 899

TRYPTOPHAN BROTH
детекция и броене на Escherichia coli и колиформи по индолна продукция

16.00

500 gm

тук

TM 1826

TSC AGAR BASE
детекция и броене на Clostridium perfringens

42.00

500 gm

тук

TM 1251

TTC CHAPMAN AGAR
детекция и броене на Escherichia coli и колиформи

56.15

500 gm

тук

TM 492

XLD AGAR 
за селективно изолиране и броене на Salmonella typhi и други Salmonella

56.68

100 gm
500 gm

тук

TM 1827

YEAST EXTRACT AGAR
за броене на бактерии, дрожди и плесени

24.00

100 gm
500 gm

тук

TM 397

YEAST MALT AGAR (YM AGAR) 
за култивиране на дрожди, плесени и ацидурни микроорганизми

41.00

100 gm
500 gm

тук

 

Среди за микробиология на води (по BIS)

Кат. №

Продукт

Гр/л

Опаковка

Допълнителна информация

TM 324

BUFFERED GLUCOSE BROTH (MR-VP MEDIUM)
за диференциация на бактерии по MR-VP тест

17.00

100 gm
500 gm

тук

TM 1802

DIFFERENTIAL REINFORCED CLOSTRIDIAL AGAR
за броене и култивиране на Clostridia от вода

42.50

500 gm

тук

TM 1171

AGAR, LEVINE
за изолиране, броене и диференциация на Enterobacteriaceae

37.50

100 gm
500 gm

тук

TM 1251

LACTOSE TTC AGAR (WITH SODIUM HEPTADECYL SULPHATE) 
за селективно изолиране и диференциация на колиформи и E.coli

56.15

500 gm

тук

TM 1036

MacCONKEY AGAR
за изолиране и диференциация на лактоза ферментиращи и неферментиращи ентеробактерии

55.07

100 gm
500 gm

тук

TM 1238

MacCONKEY BROTH W/NEUTRAL RED
за селективно набогатяване и броене на колиформи

40.07

100 gm
500 gm

тук

TM 781

MacCONKEY BROTH W/NEUTRAL RED
за селективно набогатяване и броене на колиформи UREA 40% (5 ml/vl)

18.00

500 gm

тук

TS 030

MacCONKEY BROTH W/NEUTRAL RED
за селективно набогатяване и броене на колиформи UREA 40% (5 ml/vl)

18.00

5 vl

тук

TM 1270

NUTRIENT BROTH (W/1% PEPTONE)
за общо приложение

25.00

100 gm
500 gm

тук

TM 544

PLATE COUNT AGAR (STANDARD PLATE AGAR)
за определяне на брой колонии на микроорганизми в храни и води

23.50

100 gm
500 gm

тук

TM 440

TERGITOL-7 AGAR BASE
за селективно изолиране и диференциация на колиформи fот вода

33.13

100 gm
500 gm

тук

TM 424

TRIPLE SUGAR IRON AGAR
за потвърждаване на грам (-) ентеробацили чрез ферментация на декстроза, лактоза и захароза ферментация и H2S продукция

65.00

100 gm
500 gm

тук

TM 1314

VIOLET-RED BILE AGAR
за селективно изолиране, детекция и броене на коли аерогени във вода, мляко и млечни продукти

41.53

100 gm
500 gm

тук

TM 498

YEAST GLUCOSE CHLORAMPHENICOL AGAR
за селективно изолиране и броене на дрожди и плесени в мляко и млечни продукти

40.00

100 gm
500 gm

тук