Сухи хранителни среди за микробиологичен анализ на околна среда

  • за изолиране на микроорганизми от почва и различни повърхности, включително и санитарни такива;
  • подпомагат изолирането, идентифицирането и потвърждаването на микроорганизми в средата;
  • специализирани среди за микробиологичен рутинен анализ на дезинфектанти и антисептици.

Кат. №

Продукт

Опаковка

Допълнителна информация

TM 053 BUSHNELL HAAS BROTH 
за изследване на микробно замърсяване и въглеводородно влошаване от бактерии
100 gm
500 gm

тук

TM 516 CULTURE MEDIUM FOR RWC (по BIS) 
за определяне на гермицидната стойност на дадени субстранции
100 gm
500 gm

тук

TM 312 DISINFECTANT TEST BROTH (по AOAC) 
за проверка на дезинфектанти
500 gm

тук

TM 313 DISINFECTANT TEST BROTH (USING S. AUREUS AS TEST ORGANISM) (по BIS) 
за набогатяване на  Staphylococcus aureus
500 gm

тук

TM 715 DEY ENGLEY NEUTRALIZING AGAR (D/E AGAR DISINFECTANT TESTING) 
за тестване на дезинфектанти, при определяне на бактерицидна активност на неутрализиращ агент
500 gm

тук

TM 716 DEY ENGLEY NEUTRALIZING BROTH 
за неутрализиране и тестване на антисептици и дезинфектанти
500 gm

тук

TM 717 DEY ENGLEY NEUTRALIZING BROTH BASE 
за неутрализиране и определяне на and determining бактерицидна активност на кватернерни амониеви съединения
500 gm

тук

TM 154 EXTRACT AGAR (FDA AGAR) 
среда с общо приложение за изследване на дезинфектанти и антисептици
500 gm

тук

TM 156 LETHEEN AGAR 
за определяне на фенолен коефициент на кватернерни амониеви съединения
500 gm

тук

TM 158 LETHEEN BROTH, AOAC 
за определяне на бактериална активност на кватернерни амониеви съединения
500 gm

тук

TM 516 RWC MEDIUM (CULTURE MEDIUM For RWC) (по BIS) 
за определяне на фенолен коефициент на дезинфектанти
100 gm
500 gm

тук