Сухи хранителни среди за микробиологичен анализ за хранително-вкусовата промишленост

Кат. №

Продукт

гр/л

Опаковка

Допълнителна информация

TM 008

ALKALINE PEPTONE WATER (pH 8.0) 
за намножаване на представители на Vibrio

50.00

500 gm

тук

TM 358

BAIRD PARKER AGAR BASE
за изолиране и броене на coagulase positive Staphylococci

63.00

100 gm
500 gm

тук

TM 1579

BAIRD PARKER AGAR BASE
за изолиране & броене на coagulase positive Staphylococcus sp.

56.00

500 gm

тук

TM 362

BRAIN HEART INFUSION BROTH
за култивиране на fastidious и non-fastidious microorganisms, including aerobic и
anaerobic bacteria

37.00

100 gm
500 gm

тук

TM 039

BISMUTH SULPHITE AGAR 
за селективно изолиране на Salmonellae

52.33

100 gm
500 gm

тук

TM 050

BRUCELLA BROTH BASE
за култивиране & намножаване на Brucella & Campylobacter species

28.10

100 gm
500 gm

тук

TM 365

BRILLIANT GREEN BILE BROTH 2% (BRILLIANT GREEN LACTOSE BILE BROTH 2%)
за детекция и confirmation на колиформи bacteria

40.00

100 gm
500 gm

тук

TM 089

DEOXYCHOLATE LACTOSE AGAR (HYNES) 
за изолиране и броене на coliforms

42.50

100 gm

тук

TM 982

DICHLORAN MEDIUM BASE W/ ROSE BENGAL
за селективно изолиране и броене на yeasts и molds

31.50

500 gm

тук

TM 081

DNASE TEST AGAR BASE (W/O INDICATOR)
за детекция на deoxyribonuclease activity на microorganisms & идентификация на pathogenic Staphylococci

42.00

100 gm

тук

TM 417

EC BROTH 
за selective броене на faecal и non faecal coliforms

37.00

100 gm
500 gm

тук

TM 336

EMB AGAR 
за диференциално изолиране на грам (-) ентеро бацили

36.00

100 gm
500 gm

тук

TM 372

ENDO AGAR 
за потвърждаване на представители от групата на колиформите

41.50

100 gm
500 gm

тук

TM 1194

GLUCOSE SALT TEEPOL BROTH 
за намножаване на Vibrio parahaemolyticus и морски изолати

52.00

100 gm
500 gm

тук

TM 117

GN BROTH, HAJNA
за селективно намножаване на грам (-) организми от ентерогрупата

39.00

500 gm

тук

TM 121

HEKTOEN ENTERIC AGAR
за диференциално & селективно изолиране на Salmonella и Shigella

76.67

100 gm
500 gm

тук

TM 468

INDOLE NITRATE MEDIUM (TRYPTONE NITRATE MEDIUM)
за идентификация на индолна продукция и нитратна редукция от микроорганизми

25.00

100 gm
500 gm

тук

TM 136

KF STREPTOCOCCAL AGAR BASE 
за селективно изолиране и броене на фекални Streptococci в повърхностни води чрез директна посявка или чрез мемнранна филтрация

76.40

500 gm

тук

TM 141

KLIGLER IRON AGAR
за детекция на условни патогенна Yersinia enterocolitica

76.40

100 gm
500 gm

тук

TM 321

LACTOSE BROTH (FLUID LACTOSE MEDIUM) 
за детекция на колиформи

13.00

100 gm
500 gm

тук

TM 150

LAURYL SULPHATE BROTH (LAURYL TRYPTOSE BROTH) 
за детекция и броене на колиформи

35.60

100 gm
500 gm

тук

TM 1224

LISTERIA ENRICHMENT BROTH, MODIFIED 
за селективно намножаване на Listeria

52.00

100 gm
500 gm

тук

TM 1377

LISTERIA MOTILITY MEDIUM 
за тестване на подвижността на Listeria monocytogenes

29.60

500 gm

тук

TM 1393

MacCONKEY SORBITOL AGAR BASE 
за изолиране и детекция на Escherichia coli O157:H7

50.03

500 gm

тук

TM 1038

NUTRIENT AGAR 
за култивиране на невзискателни микроорганизми

23.00

100 gm
500 gm

тук

TM 324

MR-VP MEDIUM (BUFFERED GLUCOSE BROTH)
за диференциация на бактерии чрез MR-VP тест

17.00

100 gm
500 gm

тук

TM 1479

MRS AGAR
за изолиране и култивиране на Lactobacillus

70.15

500 gm

тук

TM 182

M17 AGAR BASE
за култивиране на млечни Streptococci и плаки на млечни бактериофаги

33.25

500 gm

тук

TM 185

M17 BROTH
за култивиране и изолиране на млечни Streptococci и техните бактериофаги

42.25

100 gm
500 gm

тук

TM 544

PLATE COUNT AGAR (STANDARD PLATE AGAR) 
за броене на микроорганизми

23.50

100 gm
500 gm

тук

TM 826

PHOSPHATE BUFFER, pH 7.2 
за подготовка на разредки и контрола при тестове

34.00

100 gm
500 gm

тук

TM 344

POTATO DEXTROSE AGAR 
за изолиране и броене на дрожди и плесени

39.00

100 gm
500 gm

тук

TM 269

R-2A AGAR
за хетеротродно броене на петри на третирана питейна вода с използване на по-дълги инкубационни времена

18.12

100 gm
500 gm

тук

TM 386

SS AGAR (SALMONELLA SHIGELLA AGAR) 
за диференциално и селективно изолиране на Salmonella и Shigella sp.

18.12

100 gm
500 gm

тук

TM 294

SELENITE CYSTINE BROTH (FLUID SELENITE CYSTINE BROTH)
за изолиране на Salmonella

23.00

100 gm
500 gm

тук

TM 847

SIM MEDIUM 
за определяне на производство на сероводород, формиране на индол и подвижност на ентеробацили

36.23

500 gm

тук

TM 345

SOYA CASEIN DIGEST AGAR (TRYPTONE SOYA AGAR) (CASO AGAR) 
за намножаване и изолиране на взискателни микроорганизми

40.00

100 gm
500 gm

тук

TM 436

TCBS AGAR (VIBRIO SELECTIVE AGAR) 
за селективно изолиране на Vibrio cholerae & други ентеропатогени Vibrio sp., причиняващи хранителни отравяния

89.00

100 gm
500 gm

тук

TM 423

TETRATHIONATE BROTH BASE W/O IODINE & B G (FLUID TETRATHIONATE MEDIUM W/O. IODINE & BG) 
за селективно изолиране на Salmonellae

46.00

100 gm
500 gm

тук

TM 424

TRIPLE SUGAR IRON AGAR 
за потвърждаване на грам (-) ентеробацили на база на ферментация на декстроза, лактоза и захароза и продукция на сероводород

65.00

100 gm
500 gm

тук

TM 1819

TRIPLE SUGAR IRON AGAR
за идентификация на грам (-) ентеробактерия на база захарна ферментация и продукция на сероводород

64.60

100 gm
500 gm

тук

TM 392

TRYPTONE BROTH (TRYPTONE WATER)
за детекция и броене на условни колиформи и условни E.coli

15.00

100 gm
500 gm

тук

TM 512

TRYPTONE PHOSPHATE BROTH 
за култивиране на ентеропатогенна Escherichia coli

30.50

500 gm

тук

TM 426

VIOLET RED BILE AGAR 
за изолиране и броене на coli-аерогени

41.53

100 gm
500 gm

тук

TM 501

YERSINIA SELECTIVE AGAR BASE (CIN AGAR) 
за селективно изолиране и броене на Yersinia enterocolitica

58.00

100 gm
500 gm

тук

TM 1621

XLD AGAR
за изолиране и детекция на Salmonella spp.

54.00

500 gm

тук