Сухи хранителни среди за ветеринарен микробиологичен контрол

Кат. №

Продукт

Опаковка

Допълнителна информация

TM 371 EMB AGAR, Levine 
за изолиране, броене и диференциация на представители Enterobacteriaceae

100 gm
500 gm

тук

TM 372 ENDO AGAR 
за потвърждаване на представители на колиформите

100 gm
500 gm

тук

TM 440 TERGITOL – 7 AGAR BASE (as per BIS) 
за селективно изолиране и диференциация на колиформи

100 gm
500 gm

тук

TM 426 VIOLET RED BILE AGAR 
за изолиране и броене на коли аерогени

100 gm
500 gm

тук

TM 1315 WURTZ MEDIUM 
за изолиране и диференциация на лактоза ферментиращи бактерии

500 gm

тук

Среди за изолиране на Brucella

Кат. №

Продукт

Опаковка

Допълнителна информация

TM 681 BRUCELLA AGAR BASE W/ HEMIN и VITAMIN K 
за култивиране на Brucella и за изолиране и субкултури на анаероби чрез добавяне на кръв

500 gm

тук

TM 682 BRUCELLA SELECTIVE MEDIUM BASE 
за изолиране и идентификация на Brucella

500 gm

тук

TM 1513 BRUCELLA AGAR BASE W/ 1.0% DEXTROSE 
за култивиране и изолиране на Brucella

500 gm

тук

TM 050 BRUCELLA BROTH BASE 
за култивиране & набогатяване на Brucella и Campylobacter

100 gm
500 gm

тук

TM 970 COLUMBIA C.N.A. AGAR BASE (1% AGAR) 
за селективно изолиране на патогенни грам (+) коки

500 gm

тук

TM 071 COLUMBIA BLOOD AGAR BASE 
за изолиране и култивиране на взискателни бактерии с или без кръв

100 gm
500 gm

тук

TM 105 EUGONIC AGAR за култивиране на взискателни микроорганизми, например HaemophilusNeisseria, PasteurellaBrucella и Lactobacillus

500 gm

тук

TM 472 TRYPTOSE AGAR 
за изолиране, култивиране и диференциация на Brucella sp. и и за Streptococci, Meningococci и други патогенни бактерии

500 gm

тук

TM 476 TRYPTOSE BROTH 
за култивиране на Brucella

500 gm

тук

TM 392 TRYPTONE BROTH (TRYPTONE WATER) 
за детекция на индол продуциращи микроорганизми

100 gm
500 gm

тук

Среди за анаероби

Кат. №

Продукт

Опаковка

Допълнителна информация

TM 1499 ANAEROBIC THIOGLYCOLLATE MEDIUM BASE 
за култивиране на анаероби

500 gm

тук

TM 366 COOKED MEAT MEDIUM (R.C. MEDIUM) (COMPLETE SOLUBLE) 
за култивиране и поддръжка на аероби, анаероби и сток култури

500 gm

тук

TM 210 MCCLUNG TOABE AGAR BASE 
за детекция и изолиране на Clostridium perfringens

500 gm

тук

TM 577 REINFORCED CLOSTRIDIAL AGAR 
за култивиране и броене на Clostridia и други анаероби

100 gm
500 gm

тук

TM 846 S.F.P. AGAR BASE 
за условна идентификация и броене на Clostridium perfringens

500 gm

тук

Среди за гъби

Кат. №

Продукт

Опаковка

Допълнителна информация

TM 076 CORN MEAL AGAR 
за продукция на хламидоспори от Candida albicans & поддръжка на гъбни сток култури

100 gm
500 gm

тук

TM 083 D.T.M. AGAR BASE (DERMATOPHYTE TEST AGAR BASE) 
за селективно изолиране на дерматофити

100 gm
500 gm

тук

TM 340 FUNGAL AGAR (MYCOLOGICAL AGAR) 
за култивиране и поддръжка на гъби

500 gm

тук

TM 204 MALT EXTRACT AGAR BASE W/ MYCOLOGICAL PEPTONE 
за детекция, изолиране и броене на дрожди и плесени

500 gm

тук

TM 387 SABOURAUD DEXTROSE AGAR 
за култивиране на дрожди, плесени и ацидурни микроорганизми

100 gm
500 gm

тук

TM 490 WORT AGAR 
за култивиране и броене на дрожди

500 gm

тук

Среди за Listeria

Кат. №

Продукт

Опаковка

Допълнителна информация

TM 133 FRASER SECONDARY ENRICHMENT BROTH BASE 
за изолиране,култивиране & набогатяване на Listeria monocytogenes

500 gm

тук

TM 1229 LISTERIA OXFORD MEDIUM BASE 
за изолиране на Listeria

100 gm
500 gm

тук

TM 612 LISTERIA SELECTIVE AGAR (DOUBLE PACK) 
за селективно изолиране & култивиране на Listeria

500 gm

тук

TM 1223 LISTERIA ENRICHMENT BROTH (DOUBLE PACK) 
за селективно набогатяване на Listeria monocytogenes

500 gm

тук

TM 1225 LISTERIA ENRICHMENT MEDIUM BASE (UVM) 
за селективно изолиране на Listeria monocytogenes

100 gm
500 gm

тук

TM 1226 LISTERIA IDENTIFICATION AGAR BASE (PALCAM) 
за селективно изолиране и идентификация на Listeria

100 gm
500 gm

тук

Среди за Streptoccoci

Кат. №

Продукт

Опаковка

Допълнителна информация

TM 028

AZIDE BLOOD AGAR BASE 
за селективно изолиране и култивиране на Staphylococci & Streptococci от смесена бактериална флора

500 gm

тук

TM 074

COLUMBIA C.N.A. AGAR BASE 
за селективно изолиране на грам (+) коки

500 gm

тук

TM 731

ESCULIN AZIDE BROTH 
за селективно култивиране и идентификация на Streptococci

500 gm

тук

TM 584

STREPTOCOCCUS ENRICHMENT BROTH (SE Broth) 
for набогатяване на Streptococci

500 gm

тук

Среди за Vibrio

Кат. №

Продукт

Опаковка

Допълнителна информация

TM 1164 CRAIG’S MEDIUM 
за култивиране на Vibrio cholerae за определяне на  to determine its ентерогенотоксичност

500 gm

тук

TM 082 D.C.L.S. AGAR 
за селективно изолиране и детекция на Salmonella и Shigella

100 gm
500 gm

тук

TM 436 TCBS AGAR (VIBRIO SELECTIVE AGAR) 
за селективно изолиране на Vibrio cholerae & други ентеропатогени Vibrios

100 gm
500 gm

тук

TM 1311 TRYPTONE SUCROSE TETRAZOLIUM AGAR BASE (TSTA) 
за изолиране на Vibrio species с добавяне на TTC

500 gm

тук

TM 911 VIBRIO AGAR 
за селективно култивиране на Vibrio

500 gm

тук