Стрипове по 8/12 PCR епруветки с отделни капачки, ПП, автоклавируеми

  • полипропиленови;
  • стрипове от 8 или 12 свързани 0,2 мл епруветки за PCR;
  • стрипове от 8 или 12 изпъкнали капачки;
  • стриповете епруветки имат дръжка за хващане от едната страна;
  • всяко капаче от стрипа има малък издадък за безопасно отваряне;
  • вободни от ДНК, ДНази, РНази;
  • автоклавируеми (121оС).

Допълнителни документи и информация за поръчка

Каталожна информация:

 

Описание Цвят

Кол./оп.

Кат. №

8 PCR епруветки на стрип без капачета

прозрачни

125

9.409 374

8 PCR епруветки на стрип без капачета

розови

125

9.409 620

8 PCR епруветки на стрип без капачета

жълти

125

9.409 621

8 PCR епруветки на стрип без капачета

зелени

125

9.409 622

8 PCR епруветки на стрип без капачета

сини

125

9.409 623

8 PCR капачета на стрип, изпъкнали

прозрачни

125

9.409 375

8 PCR капачета на стрип, изпъкнали

розови

125

9.409 624

8 PCR капачета на стрип, изпъкнали

жълти

125

9.409 625

8 PCR капачета на стрип, изпъкнали

зелени

125

9.409 626

8 PCR капачета на стрип, изпъкнали

сини

125

9.409 627

12 PCR епруветки на стрип без капачета

прозрачни

125

9.409 628

12 PCR епруветки на стрип без капачета

розови

125

9.409 629

12 PCR епруветки на стрип без капачета

жълти

125

9.409 630

12 PCR епруветки на стрип без капачета

зелени

125

9.409 631

12 PCR епруветки на стрип без капачета

сини

125

9.409 632

12 PCR капачета на стрип, изпъкнали

прозрачни

125

9.409 633

12 PCR капачета на стрип, изпъкнали

розови

125

9.409 634

12 PCR капачета на стрип, изпъкнали

жълти

125

9.409 635

12 PCR капачета на стрип, изпъкнали

зелени

125

9.409 636

12 PCR капачета на стрип, изпъкнали

сини

125

9.409 637