Самостоятелно стоящи стерилни пликове за пробовземане Whirl-Pak®, ПЕ

  • напълно самостоятелно стояща върху плота без необходимост от статив или някакъв друг държател;
  • има изцяло функциите на чаша или бутилка, но е по-евтин, нечуплив и празен заема само малка част от мястото, заемано от други контейнери;
  • стерилни;
  • полиетиленови;
  • за сухи и течни проби;
  • за транспорт на проби за биологични и други тестове;
  • с бяла област за надписване;
  • да не се използват при температури над 82° C;
  • торбичката подлежи на замразяване при произволна температура до -210° C: след замразяване е необходимо да се работи внимателно с торбичката.

Допълнителни документи и информация за поръчка

Информация за поръчка:

 

Приблизителен полезен обем, мл

Дебелина, мм

Размери (D x W), мм

Приблизителен полезен обем, мл

120

0,064

75×185

500

530

0,076

115×230

500

750

0,076

150×230

500

1065

0,102

125×380

250

2041

0,102

190×380

250