Протеиновите маркери на ‘Такара” са предназначени за употреба в SDS-полиакриламидна електрофореза. Тези маркери имат три размера: нискомолекулен (14.3-97.2 кДА), високомолекулен (44.3-200 кДА) and широкоспектърен (6.5-200 кДа). Всеки протеин в тези маркери е в такова количество, че да се получат ивички с еднакъв интензитет при оцветяване с Coomassie Brilliant Blue R-250 след провеждане на SDS-полиакриламидна електрофореза. Препоръчва се използване на 5 мкл от 20 пъти разредения маркер за SDS-PAGE минигел.

Приложение: Определяне на молекулни тегла на протеини при SDS-PAGE
Съхранение: на стайна температура след отваряне.
Концентрация:

 • 12 мкг/мкл (кат. # 3450)
 • 10 мкг/мкл (кат. # 3451)
 • 18 мкг/мкл (кат. # 3452)

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Кат. №

  Кол./оп.

  Протеинов маркер (широкоспектърен)

  3452

  200 старта

  Протеинов маркер (високомолекулен)

  3451

  200 старта

  Протеинов маркер (нискомолекулен)

  3450

  200 старта

 • Производител:

  Takara-bio/Clontech, Япония