• за ПП и ПС плаки;
  • несваляемо;
  • пробива се лесно;
  • много добра устойчивост на разтворители/ДМСО;
  • приложение: съхранение на реактиви, PCR;
  • запечатване: 2-3 секунди на 170-175оС;
  • устойчивост на запечатването: -80°C до +110°C.

Допълнителни документи и информация за поръчка

Каталожна информация:

 

Размер

Кол./оп.

Кат. №

125 x 78 мм

100

9.776 005