Полимерази и PCR миксове за PCR с висока точност Advantage 2 (Proofreading)

 • Уникална смесица от ензими осигурява почти безгрешна амплификация – почти 3 пъти по-висока точност от тази на дивия тип Так полимераза;
 • Изключително висок добив и чувствителност с почти всяка таргетна ДНК до 5 kb;
 • Амплификация на матрици до 18 kb;
 • Предварително оптимизиран буфер елиминира нуждата от оптимизиране на реакционните условия;
 • Антитяло осигурява горещ старт на реакцията и позволява подготовка на реакцията при стайна температура и повишена специгичност.

Приложения

 • Дълговерижен и точен PCR;
 • препаративен PCR;
 • RACE PCR;
 • cDNA синтеза/амплификация;
 • cDNA субстракция;
 • PCR с горещ старт.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

   

  Кат. №

  Продукт Кол./оп.

  Допълнителна информация

  639137 10X Advantage® 2 PCR буфер 2 x 600 uL

  тук.

  639138 10X Advantage® 2 PCR буфер 10 mL

  тук.

  639147 10X Advantage® 2 SA PCR буфер 2 x 600 uL

  тук.

  639148 10X Advantage® 2 SA PCR буфер 10 mL

  тук.

  639206 Advantage® 2 PCR кит 100 Rxns тук.
  639207 Advantage® 2 PCR кит 30 Rxns тук.
  639201 Advantage® 2 микс 100 Rxns тук.
  639202 Advantage® 2 микс 5 x 100 Rxns  тук.
 • Производител:Clontech, САЩ