Подобрена камера за броене на Neubauer

  • двустранно оразмеряване;
  • без клипсове;
  • калибрируема;
  • дълбочина: 0.1 мм;
  • решетка с 9 големи квадрата (всеки с площ 1 мм2);
  • четирите големи ъглови квадрата за броене на левкоцити са подразделени на 16 квадратчета със страна 0.25мм;
  • големият квадрат по средата е подразделен на 25 квадратчета със страна 0.2мм. Всяко от малките квадратчета е подразделено на 16 квадратчета със страна 0.05мм и площ 0.0025мм2;
  • петте групи квадратчета, маркирани с ‘Е’, се използват за броене на еритроцити и тромбоцити;
  • всеки групов квадрат има тройна линия от всяка страна;
  • СЕ марка (IVD 98/79 EG).

Допълнителни документи и информация за поръчка

Информация за поръчка:

 

Описание

Количество/оп.

Катaложен №

подобрен Neubauer

1

9.161 078