1.1. Предмет на тези Общи условия е достъпът и ползването на Уебсайта. Използвайки Уебсайта, Потребителите се съгласяват и приемат тези Общи условия като се задължават да ги спазват. Ако Потребителят не е съгласен и не приеме Общите условия или ги наруши, достъпът му до Уебсайта може да бъде ограничен или прекратен.

1.2. Симонас Кардс си запазва правото да допълва и/или изменя тези Общи условия по всяко време без изрично уведомление до Потребителите. Потребителите се считат за уведомени за промените в Общите условия от датата на публикуването им в Уебсайта като последващото използване на Уебсайта се приема за изразено съгласие с промените от страна на Потребителите.

1.3. Ние ви даваме ограничено право на достъп и използване на нашия Уебсайт  за Ваша лична употреба. Вие нямате право да: (i) възпроизвеждате, размножавате, копирате, продавате, излъчвате, прехвърляте, дистрибутирате или по друг начин да експлоатирате нашия Уебсайт , включително цялото му съдържание, за каквато и да било цел без получаване на нашето писмено разрешение; (ii) да събирате и правите каквито и да било списъци с продукти, описания и цени; (iii) да извършвате имитация на нашия Уебсайт или неговото съдържание; (iv) да изтегляте или копирате информация в полза или интерес на стопанска дейност; и/или (v) да използвате инструменти за извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни.

Вие можете да отпечатвате разумен брой копия и можете да изтегляте извадки от всяка страница(и) от нашия Уебсайт. Нямате право да модифицирате хартиените или дигиталните копия, които сте отпечатали или изтеглили, по какъвто и да било начин, и не може да използвате никакви илюстрации, фотографии, видео и аудио клипове или каквито и да било графики, отделно от придружаващия ги текст.

1.4. Нямате право да използвате по неподходящ начин нашия Уебсайт, като съзнателно въвеждате вируси или други материали, които са зловредни или технологично вредни, да опитвате да получите непозволен достъп до нашия Уебсайт или да атакувате нашия Уебсайт посредством атака за срив на системата. Нарушението на тази разпоредба може да съставлява криминално престъпление и ние може да сигнализираме съответните власти за такива Ваши деяния, без с това да губим право на използване на други правни средства, налични за нас за възстановяване на нанесените щети.

1.5. Достъп до или ползване на нашия Уебсайт (или информация, материали, продукти и/или услуги на нашия Уебсайт) може да са забранени от закона в някои държави или юрисдикции. Вие сте отговорни за спазването на всички приложими закони и разпоредби на страната, от която получавате достъп до нашия Уебсайт. Ние не даваме каквито и да било гаранции, че нашият Уебсайт (или информация, материали, продукти и/или услуги на нашия Уебсайт) е подходящ или наличен за ползване в местоположения извън Европейския съюз.

Ние можем да рекламираме и провеждаме конкурси, игри, състезания или жребии за безплатни награди на нашия Уебсайт. За такива конкурси, игри, състезания или жребии за безплатни награди ще се прилагат специфични правила. Моля внимателно прочетете правилата, приложими за всякакви състезания, игри, конкурси или жребии за безплатни награди, в които участвате, като при взимане на участие от Ваша страна в такива конкурси, игри, състезания и жребии за безплатни награди ще се счита, че Вие сте приели и сте се обвързали с такива правила.

1.6. Нашият уебсайт може да съдържа връзки към уебсайтове, управлявани от трети лица (“Уебсайтове на Трети лица”). Тези връзки са предназначени да предоставят само допълнителна информация. Включването на нашия Уебсайт на дадена връзка към Уебсайт на Трето лице не означава, че ние проверяваме, одобряваме, потвърждаваме или поемаме отговорност за уебсайта на третото лице, неговото съдържание или използване, или използването на продуктите или услугите, предоставяни чрез него. Ние не сме задължени да филтрираме или следим и не сме проверили или следили каквито и да било Уебсайтове на Трети лица за точност, пълнота или съответствие с приложимото право. Ние не носим отговорност за каквито и да било вреди или загуби, причинени в резултат от Вашата употреба или доверие към такива Уебсайтове на Трети лице, като Вие използвате всякакви Уебсайтове на Трети лица на Ваш собствен риск. Всички общи условия и политики на Уебсайтовете на Трети лица, които посещавате, ще се прилагат спрямо Вас, докато сте в тези уебсайтове и ние Ви препоръчваме да се запознаете с такива общи условия.