Обратни транскриптази, предлагани от TakaraBio/ Clontech

Ултрачиста SMART MMLV обратна транскриптаза за RT-PCR

Oбратната транскриптаза SMART MMLV  е ултра чиста обратна транскриптаза от MMLV (вирус), предназначена за фактическото елиминиране на замърсяващи РНази и други нуклеази, които често се въвеждат в RT реакцията с ензима. SMART MMLV RT помага да се предотврати разграждането на матричната РНК, като същевременно позволява синтеза на висококачествена пълноверижна кДНК (до 11,7 kb) от почти всеки транскрипт.

Кат. № Продукт

Опаковка

639524 SMART® MMLV Reverse Transcriptase

20 000 единици

Ултрачиста MMLV обратна транскриптаза за RT-PCR с общо предназначение

MMLV обратна транскриптаза, GPR е регистриран реактив с общо предназначение (GPR), подходящ за използване в общи лабораторни приложения, включително разработване и тестване на молекулярна диагностика. Това е ултра чиста, рекомбинантна обратна транскриптаза от MMLV, идеална за широк спектър приложения. Този високо пречистен протеин е напълно активнa OT, който не съдържа екзогенни РНази и други нуклеази, като по този начин предотвратява разграждането на матричната РНК. В резултат на това MMLV обратна транскриптаза, GPR е в състояние да синтезира по-висок процент висококачествени, с пълна дължина кДНКи от стандартните ОТ.

Кат. № Продукт

Опаковка

639575 MMLV Reverse Transcriptase, GPR

8 000 единици

 SMARTScribe Reverse Transcriptase

Обратната транскриптаза SMARTScribe е високоефективен ензим, който осъществява несравним синтез на кДНК, позволяващ амплификация и изграждане на библиотека от всякакъв РНК транскрипт. SMARTScribe  е модифицирана обратна транскриптаза от Moloney Murine Leukemia Virus, която генерира дълга, кДНК с пълна дължина (до 14,7 kb), като същевременно запазва относителните пропорции на транскрипта на оригиналната РНК проба. Патентован процес на пречистване и строги стандарти за контрол на качеството гарантират, че почти всички замърсяващи нуклеази са били премахнати от SMARTScribe RT. Тя е специално създадена за използване с всички SMART комплекти.

Кат. № Продукт

Опаковка

639538 SMARTScribe™ Reverse Transcriptase

400 реакции

Обратна транскриптаза PrimeScript (ефективни препарации на кДНК)

Обратна транскриптаза PrimeScript има изключително силна активност по изместване на нишките и позволява ефективна препарация на кДНК с дължина до 12 kb. Тя е стабилна, многофункционална и особено подходяща за приложения, изискващи кДНК с пълна дължина, като например подготовка на кДНК библиотеки  и други техники, включващи синтез на първа верига кДНК (RT-PCR, подготовка на кДНК сонди, количествен RT-PCR в реално време ).
PrimeScript RT може да се използва за извършване на обратна транскрипция от всеки РНК шаблон, включително богати на ГЦ РНК и такива с високи нива на вторична структура. Този ензим е модифицирана рекомбинантна MMLV (Moloney Murine Leukemia Virus) обратна транскриптаза и е РНаза H-минус. Поради отличната способност за удължаване на PrimeScript RT, приготвянето на кДНК може да се извърши при по-ниска температура (42°С), намалявайки риска от разграждане на РНК, което може да възникне по време на конвенционални реакции, провеждани при по-високи температури.
За първи път представен в Япония, PrimeScript вече е достъпен за учени по целия свят. Публикувани са над 3700 статии, в които PrimeScript Reverse Transcriptase е рефериран в различни научни приложения като профилиране на генна експресия, откриване на гени, анализ на транскриптомите, експресия и регулация на миРНК, изследвания на молекулярната еволюция, вирусология и микробиология.

Кат. № Продукт

Опаковка

2680B PrimeScript™ Reverse Transcriptase

40 000 единици

PrimeScript II (обратна транскриптаза за дълговерижен RT-PCR)

Обратната транскриптаза PrimeScript II осигурява превъзходен добив и изключителна специфичност по време на дълъг синтез на кДНК или обратна транскрипция на РНК с високи нива на вторична структура. Системата PrimeScript II Reverse Transcriptase включва допълнителен протеин, който инхибира неспецифичното удължаване, което насърчава по-висока специфичност по време на свързването на праймерите и анийлинга. Той също така инхибира неспецифичното свързване на обратната транскриптаза в РНК региони, които образуват сложни вторични структури. В допълнение, тази ензимна система улеснява бързото, ефективно производство на продукти кДНК с пълна дължина при стандартна реакционна температура (42°С). Тъй като PrimeScript II инхибира неправилно свързване на праймери, обработката на проби е опростена. Например синтезът на кДНК остава стабилен, дори когато пробите са предварително инкубирани на лед в продължение на до 30 минути, което позволява по-гъвкав работен процес – особено предимство по време на проучвания с висока производителност. кДНК от първа верига, синтезирани с този комплект, могат да бъдат използвани за различни приложения, включително синтез на втора верига, хибридизация, изграждане на кДНК библиотека и PCR амплификация. Обратна транскриптаза PrimeScript II е полезна за всяко приложение, изискващо синтез на висококачествена кДНК с пълна дължина.

Кат. № Продукт

Опаковка

2690A PrimeScript™ II Reverse Transcriptase

10 000 единици

AMV обратна транскриптаза XL

AMV обратна транскриптаза XL синтезира комплементарна пълноверижна кДНК от едноверижни РНК, ДНК или хибридни шаблони РНК-ДНК. Ензимът изисква праймер за иницииране на синтеза и Mg2 + или Mn2 + за активност. AMV обратна транскриптаза XL е положителна за 5 → 3′ рибонуклеазна Н активност и може да се използва за редица приложения, включително обратната транскрипция. AMV обратна транскриптаза XL е високо пречистена, без замърсяващо нуклеази и е квалифицирана за използване в пълноверижен кДНК синтез и обратна транскрипция с помощта на РНК шаблони с дължина до 10 kb. Може да се използва в температурен диапазон от 37–55 ° C, но максималният добив на продуктите пълноверижна кДНК се постига между 41–44°C.

Кат. № Продукт

Опаковка

2630A AMV Reverse Transcriptase XL for RT-PCR

250 единици

Производител:

 

TakaraBio/ Clontech