Мултифункционален статив за епруветки

  • кат. № 10491
  • от полипропилен;
  • автоклавируем;
  • автоасемблиран;
  • може да се използват 4 от повърхностите му по следния начин:
  • 4 конични епруветки 50 мл (Ø 30 mm),
  • 12 епруветки 15 мл (Ø 17 mm),
  • 32 епруветки 3-5 мл или микротест епруветки 1.5-2 мл ( Ø 12 mm),
  • 96 микротест епруветки 0.2-0.5 мл (Ø 6 mm).