Миницентрофуга PRISM

  • работа с една ръка благодарение на самоотварящия се капак;
  • бутон за бързо освобождаване на ротора при необходимост от смяната му;
  • вградена спирачна система за бърза обработка на пробите;
  • 2 взаимнозаменяеми ротора: 8 х 1.5/2 мл и ротор за 4 PCR стрипа;
  • максимална скорост: 6000 rpm;
  • максимлана RCF: 2000 хg;
  • тегло: 0.55 кг.

Допълнителна информация за изделието може да намерите тук.

Допълнителни документи и информация за поръчка

Производител:

 

Labnet International