Миницентрофуга за PCR плаки MPS 1000

  • използвайте преди и след PCR реакциите;
  • работи с плаки с и без якички, с всички стандартни плаки;
  • скорост: 2500 об/мин;
  • вместимост: две стандартни PCR или микротитрационни плаки;
  • тегло: 1.5 кг;
  • за нагледна информация за центрофугата може да изгледате клипчето по-долу.

Допълнителна информация за изделието може да намерите тук.

 

Допълнителни документи и информация за поръчка

Производител:

 

Labnet International