Микро, семимикро и макро кювети за еднократна употреба Ultravette

 • УВ-прозрачни: 220 до 900 нм;
 • оптичен път: 10 мм;
 • много висока химическа устойчивост: подходящи за работа с популярните разтворители, киселини и основи (напр. ацетон, бутанон, DMF, солна киселина, други);
 • специално приложение: фотометрично измерване на протеини, едно- и двойноверижна ДНК, олигонуклеотиди в УВ областта;
 • различна височина на центъра (8.5 мм и 15 мм) при различните модели ги прави съвместини с най-разпространените спектрофотометри;
 • кръглите капачки са подходящи и за съхранение на пробите при -20оС;
 • различните цветове капачки улесняват идентификацията на пробите;
 • подходящи за серийни анализи поради минимизираните различия между кюветите в една кутия;
 • стрелкичка, обозначаваща посоката на преминаване на светлината.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:
  Описание

  Обем, мл

  Работен обхват, нм Кол./оп.

  Каталожен №

  UV микро (център 8.5 mm)

  70 до 850

  220 до 900

  100

  9.406 120

  UV микро ( център 8.5 mm)

  70 до 850

  220 до 900

  500

  9.406 121

  UV микро ( център 15 mm)

  70 до 550

  220 до 900

  100

  9.406 122

  UV микро ( център 15 mm)

  70 до 550

  220 до 900

  500

  9.406 123

  Капачка за микро кювета, синя

  100

  9.406 124

  Капачка за микро кювета, жълта

  100

  9.406 125

  Капачка за микро кювета, зелена

  100

  9.406 126

  Капачка за микро кювета, оранжев

  100

  9.406 127

  UV макро кювета

  2.5ml до 4.5ml

  220 до 900

  100

  9.406 119

  UV семи микро кювета

  1.5 до 3.0ml

  220 до 900

  100

  9.406 118

  UV микро

  70 до 850

  220 до 900

  100

  6.803 642

 • Производител:Brand