Микро, семимикро и макро кювети за еднократна употреба Ultravette

  • УВ-прозрачни: 220 до 900 нм;
  • оптичен път: 10 мм;
  • много висока химическа устойчивост: подходящи за работа с популярните разтворители, киселини и основи (напр. ацетон, бутанон, DMF, солна киселина, други);
  • специално приложение: фотометрично измерване на протеини, едно- и двойноверижна ДНК, олигонуклеотиди в УВ областта;
  • различна височина на центъра (8.5 мм и 15 мм) при различните модели ги прави съвместини с най-разпространените спектрофотометри;
  • кръглите капачки са подходящи и за съхранение на пробите при -20оС;
  • различните цветове капачки улесняват идентификацията на пробите;
  • подходящи за серийни анализи поради минимизираните различия между кюветите в една кутия;
  • стрелкичка, обозначаваща посоката на преминаване на светлината.

Допълнителни документи и информация за поръчка

  • Информация за поръчка:
    Описание

    Обем, мл

    Работен обхват, нм Кол./оп.

    Каталожен №

    UV микро (център 8.5 mm)

    70 до 850

    220 до 900

    100

    9.406 120

    UV микро ( център 8.5 mm)

    70 до 850

    220 до 900

    500

    9.406 121

    UV микро ( център 15 mm)

    70 до 550

    220 до 900

    100

    9.406 122

    UV микро ( център 15 mm)

    70 до 550

    220 до 900

    500

    9.406 123

    Капачка за микро кювета, синя

    100

    9.406 124

    Капачка за микро кювета, жълта

    100

    9.406 125

    Капачка за микро кювета, зелена

    100

    9.406 126

    Капачка за микро кювета, оранжев

    100

    9.406 127

    UV макро кювета

    2.5ml до 4.5ml

    220 до 900

    100

    9.406 119

    UV семи микро кювета

    1.5 до 3.0ml

    220 до 900

    100

    9.406 118

    UV микро

    70 до 850

    220 до 900

    100

    6.803 642

  • Производител:Brand