Макро и семимикро кювети за еднократна употреба

 • оптичен път: 10 мм;
 • подходящи за серийни анализи поради минимизираните различия между кюветите в една кутия;
 • стрелкичка, обозначаваща посоката на преминаване на светлината;
 • идеани за кинетични измервания;
 • чиста опаковка, за многократно затваряне;
 • стандартна девиация за PMMA кюветите при 320 нм: ± 0,004 ексинкционни единици;
 • стандартна девиация за Pкюветите при 360 нм: ± 0,005 ексинкционни единици.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:
  Описание

  Материал

  Обем, мл

  Работен обхват, нм Кол./оп.

  Каталожен №

  Макро

  PMMA

  2.5 до 4.5

  300 до 900

  100

  9.406 111

  Семимикро

  PMMA

  1.5 до 3.0

  300 до 900

  100

  9.406 115

  Макро

  PS

  2.5 до 4.5

  340 до 900

  100

  9.406 110

  Семимикро

  PS

  1.5 до 3.0

  340 до 900

  100

  9.406 114

 • Производител:Brand