Лиофилизиран кит за PCR клониране In-Fusion HD Plus

*за Ваше улеснение предлагаме насоки за избор на подходящ за експеримента и нуждите Ви In-Fusion HD Cloning кит тук.

 • лиофилизиран, което го прави особено лесен за употреба;
 • готов за употреба;
 • съхранение на стайна температура;
 • всички компоненти, необходими за клонирането, са предварително дозирани и изсушени в епруветки, покрити с алуминиево фолио;
 • минималното боравене на оператора с продукта минимизира вероятността за контаминации, грешки при пипетирането, забравени реагенти;
 • цялостна система за клониране, включваща всички необходими реагенти за клониране – PCR ензими, компетентни клетки и кит за гелна ектракция;
 • ефективност: над 95% (при фрагменти между 0,5 и 15 кб);
 • без необходимост от субклониране – който и да е фрагмент, на което и да е място, в който и да е вектор;
 • крайният конструкт НЯМА допълнителни базови двойки;
 • може да се използва за насочена мутагенеза – повече информация може да намерите тук.

Принцип на работа:
Ензимният премикс In-Fusion съединява PCR-генерирани секвенции с линеализирани вектори ефективно и прецизно като използва припокриване от 15 б.дв. в крайщата им. Това припокриване може да се създаде чрез разработката на праймерите за амплификацията желаните последователности. Този метод може да се използва за клониране на единични и множество фрагменти в един вектор без субклониране.
Състав на кита:

 • Високоточностен PCR премикс CloneAmp HiFi: 2x мастермикс за изключително точна, ефективна и бърза ДНК амплификация. Премиксът съдържа дНТФ-и и оптимизиран буфер;
 • Компетенти клетки Stellar: E. coli HST08, осигуряващи ефективност на трансформацията над 5 x 108cfu/µg;
 • Nucleo Spin колонки за екстракция от гел и пречистване на PCR продукти.

Приложение:

 • насочено клониране на кДНК;
 • clontech in-fusionклониране на многокомпонентен фрагмент;
 • генериране на мутации;
 • синтез на гени;
 • добавяне на адаптори, линкери и протеинови тагове;
 • клониране с модулирани части;
 • клониране с висока производителност.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка: 

  Наименование

  Кол./оп.

  Кат. №

  Пречистване

  In-Fusion HD EcoDry Cloning Plus

  108 р-ии

  638912

  Spin колонки

  24 р-ии

  638913

  Spin колонки

  48 р-ии

  638914

  Spin колонки

  96 р-ии

  638915

  Spin колонки

 • Производител:Takara/Clontech