Комплект бързосмилащи рестриктази Speedy

 • 10 ензима, които се доставят с 10х NZYSpeedy буфер Orange;
 • за бързо смилане на ДНК: 5-15 минути са необходими за реакцията;
 • буферът е универсален и позволява съвместна работа на произволни NZY Speedy рестриктази, с което позволява двойно и множествено смилане;
 • буферът позволява директно нанасяне на гел след смилането;
 • активност: 1 мкл от всеки ензим смила напълна до 1 мкгр ДНК за 5 минути.
Включени рестриктази Стартов пакет, брой р-ии Разширен пакет, брой р-ии

Speedy BamH I

10 200

Speedy Bgl II

10 100

Speedy EcoR I

10 500

Speedy Hind III

10 500

Speedy Hpa I

10 50

Speedy Nco I

10 50

Speedy Nhe I

10 50

Speedy Pst I

10 400

Speedy Sal I

10 200

Speedy Xho I

10 200

Допълнитела информация може да намерите тук.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Описание

  Кол./оп.

  Кат. №

  Стартов комплект бързосмилащи рестриктази Speedy Pack

  10 р-ии от всеки ензим

  MB15101

  Разширен комплект бързосмилащи рестриктази Speedy Pack

  50 до 500 р-ии/ензим (виж по-горе)

  MB15102

 • Производител:NzyTech, Португалияж