• предназначен за измерване на рН във вода и водно-органични разтвори;
 • за лабораторни и промишлени измервания;
 • със стъклено тяло с чувствителна заоблена крушовидна йонна мембрана;
 • лесен за почистване;
 • с една керамична диафрагма;
 • със странично разклонение за допълване на електролита;
 • за измервания в чисти разтвори, неподходящ за вискозни проби;
 • с нисък ел. импеданс, кратко време за стабилизиране , добра линейност в краищата на измервателния диапазон и бавно изтичане на електролита;
 • не изисква активиране на мембраната и съхранение в контейнер с вода или KCl , защото той е оборудван с малка бутилка , която се поставя в края на електрода, което увеличава комфорта на използване , удължава живота и улеснява работата.
 • Обхват на измерване: 0 … 14 рН;
 • Температурен обхват: 0 … 70ºC;
 • Съпротивление на мембраната (при 25 °): 125 MΩ;
 • Нулева точка ( pHE = 0 ): 7,0 ± 0,3 рН;
 • Референтен електрод: Ag / AgCl;
 • Референтен разтвор: 4,0 M Kcl;
 • Диаметър на тялото: 12,0 ± 0,5 мм;
 • Дължина на тялото ( без кабелна муфа ): 140 ± 5 mm;
 • Форма на мембраната: кръгла крушка;
 • Материал на мембраната: керамика;
 • Дължина на кабела: 1 m;
 • Тип свързване: BNC – 50.