Клинична лабораторна центрофуга Spectrafuge™ 6C с ротор за 6 х 10/15 мл епруветки и комплект от 6 адаптера за 5/7 мл епруветки

  • голям дисплей;
  • заключване на капака по време на центрофугирането;
  • контрол над скоростта: дигитален, вариращ (започва от 100 RPM);
  • максимална скорост: 6,500 RPM;
  • максимална G-forcе: 4,000 x G;
  • таймер: 0.5-30 минути или непрекъснат с опция за моменто завъртане (центрофугиране при задържане натиснат стартовия бутон);
  • размери (W x D x H): 21 x 24 x 18 cm
  • тегло: 4 kg
  • захранване: 230V~, 50/60 Hz
  • приложение: специално разработена за получаване на PPP (platelet poor plasma/бедна на тромбоцити плазма) и PRP (platelet rich plasma/богата на тромбоцити плазма); подходяща за разнообразни приложения в клинича или изследователска лаборатория.

– допълнителна информация за изделието тук.

Допълнителни документи и информация за поръчка

Производител:

 

Labnet International