Клещи за затваряне на алуминиеви капачки ND20 (20см) /Crimping tool/

Допълнителни документи и информация за поръчка

Каталожна информация:

 

Капачка

Септа

Твърдост

Дебелина, мм

Кол./оп.

Кат. №

сребриста, централен отвор

девствен PTFE, бял

53° shore D

0.25

100

4.001 559

сребриста, централен отвор

естествен каучук червено-оранжев/ TEF прозрачен

60° shore A

1.30

100

9.003 441

сребриста, централен отвор

естествен каучук червено-оранжев / TEF прозрачен (съответства на качеството на Agilent)

60° shore A

1.00

100

4.008 239

сребриста, централен отвор

червена гума / PTFE бежов

45° shore A

1.00

100

4.008 243

сребриста, централен отвор

естествен каучук / бутил червено-оранжев / TEF прозрачен

45° shore A

1.00

100

7.060 469

елена, централен отвор

естествен каучук / бутил червено-оранжев / TEF прозрачен

45° shore A

1.00

100

4.001 522

червена, централен отвор

естествен каучук / бутил червено-оранжев / TEF прозрачен

45° shore A

1.00

100

7.300 348

синя, централен отвор

естествен каучук / бутил червено-оранжев / TEF прозрачен

45° shore A

1.00

100

6.900 233

златиста, централен отвор

естествен каучук / бутил червено-оранжев / TEF прозрачен

45° shore A

1.00

100

9.003 459

сребриста, централен отвор

силикон бял / PTFE червен

45° shore A

1.30

100

9.003 446

сребриста, централен отвор

силикон бял / PTFE син, cross-slit

55° shore A

1.50

100

4.001 555

сребриста, централен отвор

PTFE червен /силикон бял /PTFE червен

45° shore A

1.00

100

7.050 759

магнитна, златиста, централен отвор

силикон бял / PTFE червен

45° shore A

1.30

100

4.001 564

сребриста, централен отвор

 –

– –

100

7.510 176