*за Ваше улеснение предлагаме насоки за избор на подходящ за експеримента и нуждите Ви In-Fusion HD Cloning кит тук.

 • цялостна система за клониране, включваща всички необходими реагенти за клониране – PCR ензими,
  компетентни клетки и пречисване на 
  PCR продукт или кит за гелна ектракция;   
 • за насочено клониране на произволен PCR фрагмент/и в произволен линеализиран вектор в една реакция от 15 минути;
 • без необходимост от допълнително третиране (рестрикционно смилане, лигиране, фосфорилиране, др.) на PCR фрагмента;
 • ефективност: над 95% (при фрагменти между 0,5 и 15 кб);
 • без необходимост от субклониране – който и да е фрагмент, на което и да е място, в който и да е вектор;
 • крайният конструкт НЯМА допълнителни базови двойки;
 • може да се използва за насочена мутагенеза – повече информация може да намерите тук.

Принцип на работа:
Ензимният премикс In-Fusion съединява PCR-генерирани секвенции с линеализирани вектори ефективно и прецизно като използва припокриване от 15 б.дв. в крайщата им. Това припокриване може да се създаде чрез разработката на праймерите за амплификацията желаните последователности. Този метод може да се използва за клониране на единични и множество фрагменти в един вектор без субклониране.
Състав на кита:

 • Високоточностен PCR премикс CloneAmp HiFi: 2x мастермикс за изключително точна, ефективна и бърза ДНК амплификация. Премиксът съдържа дНТФ-и и оптимизиран буфер;
 • Компетенти клетки Stellar: E. coli HST08, осигуряващи ефективност на трансформацията над 5 x 108cfu/µg;
 • Cloning Enhancer (CE) или Nucleo Spin колонки за пречистване от гел и PCR смес: СЕ е лесна за употрена ензима смес за отстраняване на фонова плазмидна ДНК и PCR остатъци, елиминираща необходимостта от пречистване на PCR продуктите преди клонирането. Китовете n-Fusion HD Cloning Plus CE са идеални за клониране в случаите, когато имате един PCR продукт на гела. Алтернативното предложение с NucleoSpin е подходящо за екстракция от гел и пречистване на PCR продукти.

Приложение:

 • PCR клониране; clontech in-fusion
 • HTP клониране;
 • синтез на гени;
 • дизайн на гени;
 • мутагенезис;
 • размяна на домени;
 • модификация на домени.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Наименование

  Кол./оп.

  Кат. №

  Пречистване

  In-Fusion HD Cloning Plus

  10 р-ии

  638909

  Spin колонки

  50 р-ии

  638910

  Spin колонки

  100 р-ии

  638911

  Spin колонки

  96 р-ии

  638920

  Spin колонки

  In-Fusion HD Cloning Plus CE

  10 р-ии

  638916

  Cloning Enhancer

  50 р-ии

  638917

  Cloning Enhancer

  100 р-ии

  638918

  Cloning Enhancer

  96 р-ии

  638919

  Cloning Enhancer

 • Производител:Takara/Clontech