Кит за пречистване на ДНК от храни GeneMATRIXFood-Extract

Кит за изолиране на ДНК от храни.

Този кит осигурява бързо пречистване на ДНК от сурови и обработени храни от растителен, животински и смесен произход и може да се използва за идентифициране на ДНК от генно-модифицирани организми (ГМО) в храната. Пречистената ДНК е свободна от онечиствания като протеини, липиди, багрила, органични инхибитори на ензимните реакции, детергенти, буфери, соли, двувалентни катиони и други.
Пробите се подлагат на фино смилане, а останалите тъканни и клетъчни структури се солюбилизират в присъствието на специален дезинтегриращ буфер, които запазва целостта и стимулира по-високи добиви на всички остатъци от ДНК. Протеиназа К разгражда клетъчните протеини, включително и всички протеини, асоциирани с молекулата на ДНК (нуклеази, други). Добавя се специален разтрвор, който преципитира ензимни инхибитори на последващите експерименти, в които ще се използва изолираната ДНК. Добавя се оптимизационен буфер и етанол, които осигуряват селективни условия за свързване на ДНК в центрофужните колонки на кита. Следови остатъци от онечиствания, останали върху мембраната на колонката, се елиминират посредством две последователни стъпки на промиване. Висококачествената клетъчна ДНК след това се елуира със слабосолеви буфер, Tris-HCl, TE. Така изолираната ДНК може да се използва непосредствено за други експерименти без да е необходима етанолна преципитация.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Кат. №

  Опаковка

  Кит за пречистване на ДНК от храни GeneMATRIXFood-Extract

  E3580-01

  50 препарации

  Кит за пречистване на ДНК от храни GeneMATRIXFood-Extract

  E3580-02

  150 препарации

 • Производител:EURx, Полша