Кит за изолиране на ДНК от растения и гъби GeneMATRIX

Универсален кит за изолиране на тотална ДНК от растения, гъби и лишеи.

Този кит се използва за бързо изолиране на тотална ДНК (геномна, митохондриална) от голям набор от растения, гъби и лишеи. Пречистената ДНК е свободна от РНК, протеини, липиди, багрила, детергенти, органични инхибитори на ензимните реакции, буфери, соли, двувалентни йони, други.
Пробата се подлага на предварително фино смилане, след което останалите тъканни и клетъчни структури се лизират в специален смилащ буфер, който запазва целостта на ДНК молекулите и повишава количествените добиви. Протеиназата К смила клетъчните протеини, в това число и свързаните с ДНК протеини, включително нуклеазите. Подходящи условия за свързване на ДНК към смолата се създават посредством добавяне на оптимизиращ буфер и етанол към лизата. Следовите остатъци от онечистванията се отстраняват от смолата посредством две стъпки на промиване. ДНК след това се елуира със слабосолеви буфер, Tris-HCl, TE или вода. Така изолираната ДНК може да се използва непосредствено за други експерименти без да е необходима етанолна преципитация.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Кат.No.

  Кол. в оп.

  Кит за изолиране на ДНК от растения и гъби GeneMATRIX DNA

  E3595-01

  50 препарации

  Кит за изолиране на ДНК от растения и гъби GeneMATRIX DNA

  E3595-02

  150 препарации

 • Производител:EURx, Полша