Кит за изолиране на ДНК от нетипични материали Bio-Trace GeneMATRIX DNA

Кит за изолиране на ДНК от разнообразни проби за криминалистични и клинични цели

Този кит служи за бързо изолиране на тотална ДНК (геномна, митохондриална) от следови количества биологични проби (с особено изявено приложение в криминалистичната практика), като например прясна/замразена кръв, петна от кръв, слюнка, петна от семенна течност, косми и космени корени, филтри на цигари, дъвки, фрагменти от тъкани, урина. Китът е ефективен при пресни и изсушени проби, както и такива, съхранявани за голям брой години в етанол или формалин. Пречистената ДНК е свободна от от множество други реагенти: протеиним липиди, багрила, детергенти, органични инхибитори на ензимни реакции, буфери, соли, двувалентни йони, други.
Биологичната следова проба се разтваря/лизира в присъствието на специален буферкойто дезинтегрира останалите тъканни и клетъчни структури и същевременно запазва цялостта на ДНК фрагментите и подпомага количествения добив. Протеиназата К смила протеиновите онечиствания, в това число и свързаните с ДНК протеини, включително нуклеазите. Оптимизационен буфер и етанол осигуряват селективни условия за свързване на ДНК към центрофужните колонки на кита (чрез кратко центрофугиране), а онечистванията преминават през колонката. Следовите остатъци от онечистванията се отстраняват от смолата посредством две стъпки на промиване. ДНК след това се елуира със слабосолеви буфер, Tris-HCl, TE или вода. Така изолираната ДНК може да се използва непосредствено за други експерименти без да е необходима етанолна преципитация.       

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Кат. №

  Опаковка

  Кит за изолиране на ДНК от нетипични материали Bio-Trace GeneMATRIX DNA

  E3540-01

  25 препарации

  Кит за изолиране на ДНК от нетипични материали Bio-Trace GeneMATRIX DNA

  E3540-02

  100 препарации

 • Производител:EURx, Полша