Кит за детекция на ДНК фрагментация ApoAlert™

 • Използва се с тъкани и клетъчни култури;
 • Отчитане на резултата чрез флуоресцентна микроскопия или количествено чрез флоу цитометрия;
 • Детекция на нуклеарни ДНК фрагменти in situ;
 • Използване адхеренти клетки, суспензионни клетки или фиксирани тъканни срези;
 • Мониторира апоптични събития на ниво клетъчна популация.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

   

  Каталожен №

  Продукт Допълнителна информация

  Кол./оп.

  630107 Кит за детекция на ДНК фрагментация ApoAlert™ кликни тук

  25 анализа

  630108 Кит за детекция на ДНК фрагментация ApoAlert™ кликни тук

  100 анализа

 • Производител:Clontech, САЩ