Кит за бързо изолиране на ДНК от кръв GeneMATRIX DNA

Кит за бързо изолиране на ДНК от свежа или замразена кръв

Този кит служи за бързо изолиране на високо пречистена геномна ДНК от свежа или замразена кръв, серум, плазма или други телесни течности. С него може да се пречиства и вирусна ДНК от кръвни проби. Пречистената ДНК е свободна от РНК, протеини, липиди, багрила, детергенти, органични инхибитори на ензимните реакции, буфери, соли, двувалентни йони, други.
Кръвта/телесната течност се лизира в присъствието на специален буфер с високо съдържание на хаотропни йони и протеиназа К. Протеиназата К смила клетъчните протеини, в това число и свързаните с ДНК протеини, включително нуклеазите. Подходящи условия за свързване на ДНК към смолата се създават посредством добавяне на етанол към лизата. Чрез кратко центрофугиране ДНК се свързва към силициевата мембрана на центрофужната колонка от кита, а различните онечиствания – не. Следовите остатъци от онечистванията се отстраняват от смолата посредством две стъпки на промиване. ДНК след това се елуира със слабосолеви буфер, Tris-HCl, TE или вода. Така изолираната ДНК може да се използва непосредствено за други експерименти без да е необходима етанолна преципитация.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Кат.No.

  Количество

  Кит за бързо изолиране на ДНК от кръв GeneMATRIX DNA

  E3565-01

  50 препарации

  Кит за бързо изолиране на ДНК от кръв GeneMATRIX DNA

  E3565-02

  15препарации

 • Производител:EURx, Полша