Карти за съхранение на ДНК CloneSaverTM

  • 96-ямков формат за приложения с много проби;
  • стабилизира BAC и плазмидна ДНК в една лесна стъпка от бактериална култура, ресуспендирана колония, глицеролов разтвор или пречистена плазмидна ДНК;
  • клоновете може бързо да се подложат на скрийнинг без необходимост от минипреп;
  • плазмидната ДНК е стабилна върху такава карта при стайна температура за 4 години поне;
  • ДНК е лесно достъпна за следващи приложения като трансформации и PCR.

Допълнителни документи и информация за поръчка

Каталожна информация:

 

Описание

Кол./оп.

Кат. №

CloneSaver карта, 96 ямков формат

5

9.971 716

Многобариерна торбичка за съхранение за карти CloneSaver

50

9.971 715