Камера за броене на Thoma

  •  двустранно оразмеряване;
  • без клипсове;
  • калибрируема;
  • дълбочина: 0.1 мм;
  • мрежата е същата като тази в центъра на големия квадрат на Neubauer камерата;
  • площта на малкия квадрат е 0,0025 мм2;
  • не се включва площта на големия външен квадрат и се използва за броене на тромбоцити и еритроцити;
  • СЕ марка (IVD 98/79 EG). 

Допълнителни документи и информация за поръчка

Информация за поръчка:

 

Описание

Количество/оп.

Катaложен №

Камера за броене с оразмеряване по Тома

1

9.161 080