Знаци за задължителни действия

  • самозалепващи се.

Допълнителни документи и информация за поръчка

Каталожна информация:

 

 

Тип Описание

Диам., мм

Кол./оп.

Каталожен №

M01 Задължително използване на защитни очила

50

1

9.105 400

M01 Задължително използване на защитни очила

100

1

9.105 401

M01 Задължително използване на защитни очила

200

1

9.105 402

M24 Задължително използване на лека защита на дихателната система

100

1

9.105 417

M24 Задължително използване на лека защита на дихателната система

200

1

9.105 418

M03 Задължително използване на шумофонки

100

1

9.105 404

M03 Задължително използване на шумофонки

200

1

9.105 405

M06 Задължително използване на ръкавици

50

1

9.105 407

M06 Задължително използване на ръкавици

100

1

9.105 408

M06 Задължително използване на ръкавици

200

1

9.105 409

M05 Задължително използване на защитни обувки

200

1

9.105 410

M07 Задължително използване на защитно облекло

100

1

9.105 411

M07 Задължително използване на защитно облекло

200

1

9.105 412

M04 Задължително използване на дихателни маски

100

1

6.239 788

M04 Задължително използване на дихателни маски

200

1

9.105 403

M31 Разрешено пушене

200

1

9.105 414

M46 Задължително използване на шапка за коса

100

1

9.105 415

M46 Задължително използване на шапка за коса

200

1

9.105 416

M22 Миене на ръце

200

1

9.105 419

M08 Задължително използване на лицев щит

200

1

9.105 413

Минисимволи (група I)

20

20

9.105 378

Минисимволи (група II)

20

20

9.105 379