Енхансер на клонирането – пречистване на PCR продукти

 • Отстранява фонова плазмидна ДНК и PCR остатъци, с което елиминира необходимостта от пречистване на PCR инсъртите преди клонирането;
 • Третирането се провежда в PCR епруветката, с което става по-малко вероятно възникването на УВ увреди и никове и се минимизира риска от загуба на PCR продукти при пречистване;
 • Удобно третиране на PCR продукти без пречистване;
 • Реакция в една епруветка без загуба на материал;
 • Меко третиране – без ДНК увреди или никове;
 • 5X по-висок добив на колонии в сравнение с непречистени инсърти.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Кат. №

  Продукт

  Допълнителна информация

  Кол./оп.

  639613 Енхансер на клонирането кликни тук

  50 uL

  639614 Енхансер на клонирането кликни тук

  100 uL

  639615 Енхансер на клонирането кликни тук

  200 uL

 • Производител:Clontech, САЩ