Ензим за PCR с висока точност за дълговерижен PCR: LA Taq ДНК полимераза

TaKaRa LA Taq комбинира Taq ДНК полимераза и ДНК proofreading полимераза с 3’-5’ екзонуклеазна активност, която е оптимизирана за амплифициране с PCR на много дълги ДНК образци (long range PCR). Тази смес от ензими позволява дълго и точно (long and accurate (LA)) PCR амплифициране на цели от разнообразни образци, включително геномна ДНК. Наличието на полимераза с проверяваща активност значително увеличава точността (6.5 пъти) в сравнение с точността на Taq полимеразата при самостоятелното и използване. Използването на TaKaRa LA Taq long PCR системата, позволява рутинно удължаване до 20 kb, и продукти до 48 kb могат да бъдат получени при някои образци.

Характеристики

 • Успешно амплифициране на дълги ДНК образци (long range PCR) – позволява създаване на продукти с дължина до 48 kb при минимално оптимизиране на реакциите;
 • Точно амплифициране на геномни цели в дълъг PCR;
 • Проявява проверяваща активност върху ДНК, което позволява амплифициране върху голямо разнообразие от образци;
 • Високи добиви са възможни със силната система ензим-буфер, включваща оптимизиран буфер (LA Buffer II).

Компоненти

RR002M
TaKaRa LA Taq ДНК полимераза

250 U (5 U/µL)*

10X LA PCR буфер II (съдържа 25 mM MgCl2)

1 mL

Смес от дНТФ (2.5 mM всеки)

800 µL

RR002А
TaKaRa LA Taq ДНК полимераза

125 U (5 U/µL)*

10X LA PCR буфер II (съдържа 25 mM MgCl2)

1 mL

25 mM MgCl2

1 mL

Смес от дНТФ (2.5 mM всеки)

400 µL

*Протоколът препоръчва използването на 2.5 единици за реакция от 50 µL

Съхранение Избягвайте повтарянето на замразяване-топене на TaKaRaLATaq полимеразата и дНТФ. След стапяне се слагат в съизмерими обеми в отделни епруветки, които се съхраняват при –20°C.

Продукти PCR products generated with LA Taq contain a mixture of 3′-A overhangs and blunt ends which allows >80% cloning efficiency into T-vectors. However, the efficiency of cloning longer products (>5 kb) into T-vectors is quite low.
Ефективност на PCR Ефективността на ензима е потвърдена от успешното намножаване на 35 kb ламбда ДНК образец и на 17.5 kb образец от човешка геномна ДНК.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:
  Кат. №  Разфасовка
  TaKaRa LA Taq® DNA Polymerase RR002C 3,000 единици
  TaKaRa LA Taq® DNA Polymerase RR002B 1,000 единици

  TaKaRa LA Taq® DNA Polymerase (Mg2+ free buffer)

  RR002A

  250 единици

  TaKaRa LA Taq® DNA Polymerase (Mg2+ free buffer)

  RR002M

  125 единици

   

 • Производител:Takara-bio/Clontech, Япония