Едностъпков кит за qRT-PCR SG с или без ROX

 • осигурява точна количесвена оценка в реално време на РНКови таргетни обекти;
 • китът включва уникална обратна транскриптаза и топлинно активирана високо процесивна PerpetualTaq ДНК полимераза в лесен за употреба формат;
 • включеният qRT-PCR 2X мастер буфер е универсален реакционен буфер с дНТФ-и (дТТФ е частично заменен с дУТФ) и може да се използва на повечето от съществуващите PCR апарати;
 • ензимният мастер микс съдържа описаните по-горе обратна транскриптаза и Так полимераза и багрило SYBR Green I;
 • обратната транскриптаза работи при широк диапазон от температури 25-55оС без загуба на специфичност и чувствителност;
 • синтезата на кДНК и амплификацията ѝ протичат в една епруветка като се използват специфични праймери и тотална РНК или иРНК;
 • PerpetualTaq ДНК полимеразата съдържа рекомбинантна Так ДНК полимераза, свързана към специфично анти-Так моноклонално антитяло, което блокира полимеразната активност при умерени температури;
 • полимеразната функция се активира при загряване на 95оС за поне 2 минути;
 • SYBR Green I е флуоресцентно багрило, което се свързва с двойно верижна ДНК-и и излъчва флуоресцентен сигнал при това свързване с максимум при 494 нм и 521 нм, които са съвместими с всеки PCR;
 • в кита има дУТФ, който позволява използването на термолабилна урацил-N-гликозилаза (UNG);
 • китът има две разновидности с или без отделен разтвор на ROX.

Упътване за кита може да намерите тук.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Кол./оп.

  Кат. №

  Едностъпков кит за qRT-PCR SG

  25 реакции

  E0810-01

  Едностъпков кит за qRT-PCR SG

  100 реакции

  E0810-02

  Едностъпков кит за qRT-PCR SG с отделен ROX

  25 реакции

  E0811-01

  Едностъпков кит за qRT-PCR SG с отделен ROX

  100 реакции

  E0811-02

 • Производител:EURx, Полша