ДНК рестриктазни ензими на EURx (Н до Х)

Допълнителна информация за ензимите, буферите, с които са доставят, както и упътвания за употреба могат да бъдат намерени на интернет страницата на производителя EURx.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:
  Наименование

  Разпознавано място за рязане

  Кол./оп. Кат. №
  NarI GG / CGCC 200 u E2291-01
  NarI 1000 u E2291-02
  NcoI C / CATGG 1000 u E2292-01
  NcoI 5000 u E2292-02
  NdeI CA / TATG 500 u E2293-01
  NdeI 2 500 u E2293-02
  NheI G / CTAGT 500 u E2294-01
  NheI 500 u  

  E2294-02

  NotI GC / GGCCGC 500 u E2295-01
  NotI 500 u E2295-02
  NruI TCG / CGA 1000 u E2297-01
  NruI 000 u E2297-02
  NsiI ATGCA / T 1 000 u E2298-01
  NsiI 5 000 u E2298-02
  PinAI (AgeI) A / CCGGT 200 u E2299-01
  PinAI (AgeI) 1 000 u E2299-02
  PstI CTGCA / G 10 000 u E2300-01
  PstI 50 000 u E2300-02
  PvuI CGAT / CG 200 u E2320-01
  PvuI E2320-02
  PvuII CAG / CTG 5 000 u E2330-01
  PvuII 25 000 u E2330-02
  RsaI GT / AC 1 000 u E2340-01
  RsaI 5 000 u E2340-02
  RsrII CG / GWCCG 100 u E2342-01
  RsrII 500 u E2342-02
  SacI GAGCT / C 2 000 u E2350-01
  SacI 10 000 u E2350-02
  SacII CCGC / GG 2 000 u E2352-01
  SacII 10 000 u E2352-02
  SalI G / TCGAC 2 000 u E2370-01
  SalI 10 000 u E2370-02
  Sau3AI (MboI) / GATC 200 u E2375-01
  Sau3AI (MboI) 1 000 u E2375-02
  ScaI AGT / ACT 1 000 u E2378-01
  ScaI 5 000 u E2378-02
  SfiI GGCCNNNN / NGGCC 2 000 u E2380-01
  SfiI 10 000 u E2380-02
  SmaI CCC / GGG 2 000 u E2390-01
  SmaI 10 000 u E2390-02
  SpeI A / CTAGT 500 u E2398-01
  SpeI 2 500 u E2398-02
  SspI AAT / ATT 1 000 u E2402-01
  SspI 5 000 u E2402-02
  StuI AGG / CCT 1 000 u E2405-01
  StuI 5 000 u E2405-02
  TaqI T / CGA 4 000 u E2410-01
  TaqI 20 000 u E2410-02
  TaqII GACCGA (11/9) 100 u E2411-01
  TaqII 500 u E2411-02
  TspDTI ATGAA (11/9) 50 u E2502-01
  TspDTI 250 u E2502-02
  TspGWI ACGGA (11/9) 50 u E2501-01
  TspGWI 250 u E2501-02
  Tth111I GACN / NNGTC 1 000 u E2420-01
  Tth111I 5 000 u E2420-02
  XbaI T / CTAGA 3 000 u E2430-01
  XbaI 15 000 u E2430-02
  XhoI C / TCGAG 4 000 u E2440-01
  XhoI 20 000 u E2440-02
 • Производител:EURx, Полша